Sökning: "produktutvecklingsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet produktutvecklingsprocessen.

 1. 1. Storage solution for a reusable auto injector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Malin Andersson; Saga Filipsson; [2019]
  Nyckelord :Product development; Reusable auto injector; Storage solution; SHL Group; Multiple Sclerosis; Rheumatoid Arthritis; Juvenile Idiopathic Arthritis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis describes the product development process of a storage solution for a reusable auto injector concept consisting of a reusable unit and a disposable unit that contains the drug. The purpose was to understand the users and the environment that the injector is used in to investigate in the possibilities of creating added value in a storage solution concept. LÄS MER

 2. 2. Implementing Design For Automatic Assembly : A recommendation on how to implement andapply DFAA at Company Y

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Filippa von Yxkull; [2018]
  Nyckelord :DFAA; DFA; Product design; Assembly process; assemblability; DFA; DFAA; produkt design; monteringsprocess; monterbarhet;

  Sammanfattning : The need to work with Design for Automatic Assembly (DFAA) has been widely recognizedin the literature. However, the implementation of DFAA is not clearly defined. Therefore, thepurpose of this master thesis is to investigate and contribute with knowledge of how DFAAshould be implemented into an organization, such as Company Y. LÄS MER

 3. 3. Involvering av franchisetagare i produktutvecklingsprocessen - Rekommendationer för ICA Sverige

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Karin Erninger; Frida Wikner; [2018]
  Nyckelord :Franchise; customer integration; employee involvement; knowledge; ICA; Franchise; kundintegrering; involvering av anställda; kunskap; ICA;

  Sammanfattning : Forskning visar på betydande fördelar för företag som involverar sina kunder i de värdeskapande processerna, och som tar tillvara på sina anställdas kreativitet och kunskap. Tyvärr så misslyckas många företag med detta. LÄS MER

 4. 4. Konceptframtagning av ett hjälpmedel som kan öka självständigheten hos funktionshindrade : För det specifika problemet i och ur sängen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Agnes Söder; [2018]
  Nyckelord :Human; Tool; Technology; Ergonomics; Människa; Hjälpmedel; Teknik; Ergonomi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppdragsgivaren Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad har en vision om att utveckla och införa välfärdsteknik i vården. Syftet är främst att öka självständigheten hos personer med fysiska funktionshinder men är också för att underlätta arbetet för personal. Utifrån denna önskan har SOL-projektet sin uppkomst. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av skyddslock till dryckesburk : Produktutvecklingsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Adam Gustafsson; Thomas Persson; [2018]
  Nyckelord :Produktutveckling; skyddslock; produktutvecklingsprocessen;

  Sammanfattning : This report describes a Bachelor thesis executed at Jönköping University in Mechanical engineering, specialized in product development and design by Adam Gustafsson and Thomas Persson. The thesis was made during the spring of 2018 and was the final assignment before graduation. LÄS MER