Sökning: "produktutvecklingsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade ordet produktutvecklingsprocessen.

 1. 1. Ergonomisk möbeldesign

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Amanda Blad; [2020]
  Nyckelord :Produktutveckling; möbler; design; CAD; FEM; prototyp; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar en produktutvecklingsprocess av möbler i form av matbord och tillhörande stolar avsedda för utomhusbruk. Produktutvecklingsprocessen fokuserar främst på konceptutveckling. Arbetet utförs åt möbelföretaget Homezan i samarbete med AFRY. LÄS MER

 2. 2. Provrigg för kontroll vid CE-märkning av lyftverktyg : Produktutveckling av provrigg för CE-märkning av lyftverktyg

  M1-uppsats,

  Författare :Carl Åberg; [2019]
  Nyckelord :Provrigg; Lyftverktyg; CE-märkning; Produktutveckling;

  Sammanfattning : This report treats a bachelor thesis in mechanical engineering at Karlstads university and comprises 22.5 hp. This thesis revolves around the product development process and each phase in the project is based on theories and methods that have been central to the educational program. LÄS MER

 3. 3. Ergonomisk utformning av punktsvets

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Oscar Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Motståndssvets; punktsvets; ergonomisk utformning; Solidworks; Keyshot; produktutvecklingsprocessen; elimineringsmatris; användartester; brainstorming;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Designverktyg, Produktutveckling, 3D-design, Mode, Hållbarhet : MED INFÖRANDE AV 3D-DESIGNTEKNIK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Victoria Starrin; Vendela Stertman; [2019]
  Nyckelord :Designverktyg; Produktutveckling; 3D-design; Mode; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Modebranschen utvecklas kontinuerligt och är i stort behov av nya processer och tekniker för att kunna effektivisera produktutvecklingsfaserna för att fortsätta växa och lyckas. Denna uppsats grundar sig i problematiseringen om ökande problem inom modeindustrin som rör överproduktion, som i sin tur resulterar i långa ledtider, höga kostnader, miljöskada och osålda produkter. LÄS MER

 5. 5. Höja kompetens och medvetenhet inom miljöfrågor : En utveckling av ett utbildningsmaterial för Sandvik AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Sanna Jägbrandt; Sofia Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :environmental education; internal training; increased competence; Sandvik AB; steel industry; didactic aspects; miljöutbildning; internutbildning; kompetenshöjning; Sandvik AB; stålindustri; didaktiska aspekter;

  Sammanfattning : Sandvik AB bedriver en verksamhet som ger upphov till störningar på miljö och människors hälsa och innefattas därför av lagkrav och andra bestämmelser för att göra dessa störningar så små som möjligt. Företaget arbetar mot visionen ”we set the industry standard” (”vi sätter industristandarden”) som visar på att de även inom hållbarhetsområdet siktar mot att överträffa lagkraven och uppnå högre satta mål för att kunna vara en ledande aktör på marknaden. LÄS MER