Sökning: "profession"

Visar resultat 1 - 5 av 1195 uppsatser innehållade ordet profession.

 1. 1. "Vi gjorde inte en anmälan - det var en oro" : En kvalitativ studie om förskollärares syn på sin anmälningsplikt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Martina Karlsson; Hanna Beckman; [2018]
  Nyckelord :preschool teachers; maltreated children; mandatory reporting; focus groups; social work.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to interpret and understand preschool teachers’ perspective of their duty to report maltreated children to the social services. Four focus groups at four different preschools were used for the study. From the interviews, different themes were identified as important for the preschool teachers’. LÄS MER

 2. 2. Komplext och omväxlande med roller som kolliderar. En kvalitativ studie om högstadielärares upplevda arbetsmotivation.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Nyberg; Cecilia Andersson; [2018]
  Nyckelord :motivation; högstadielärare; skola; kvalitativ studie; arbetstillfredsställelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån en kvalitativ ansats undersöka högstadielärares motivation i deras dagliga arbete. I undersökningen har lärarna fått reflektera och berätta om sin självupplevda motivation, hur de upplever sina arbetsuppgifter och hur deras yrke påverkar dem personligen. LÄS MER

 3. 3. Landskapsarkitekter som samordnare : en studie av hur väl studenterna inom landskapsarkitektur förbereds för arbetet som samordnare i miljökonsekvensbeskrivningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :miljökonsekvensbeskrivning; landskapsarkitektur; samordnare; utbildning; sakkunskap;

  Sammanfattning : Landskapsarkitekter har länge haft en självklar roll som samordnare i miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar. Bakgrunden är att detta är processer kopplade till planprocessen av ett projekt, ett område som denna yrkesgrupp även kan medverka i. LÄS MER

 4. 4. Officersförsörjningen av det svenska försvaret: En fallstudie om den förväntade officersbristen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Sköldback; [2018]
  Nyckelord :officer; offentlig sektor; bemanning; Försvarsmakten; försvaret; yrkesstatus; attraktionskraft; FHS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : By understanding politics as something that public institutions do one can find a political problem in the public sectors inability to staff positions vital to the function of these institutions. The case that was studied revolves around the expected lack of officers in the Swedish defense. LÄS MER

 5. 5. Identitetsskapande eller behovssträvande, vad påverkar socionomstudenters karriärsval?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marie Sjöstedt; Annika Kjellsson Meier; [2018]
  Nyckelord :Social work; semi-structured interviews; authority practice; career choice; identity building; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to shed light on what motives social work students have in their choice of career, more specifically what their perceptions are regarding social services and how this guides them in their choice of career. The key research question is: how can we understand social work students’ motives in their choice of profession and career paths? The analysis is guided by the two concepts identity building and satisfying of needs, which represent theoretical frameworks for understanding individual motivation and choice. LÄS MER