Sökning: "professional identities"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden professional identities.

 1. 1. Bokstart och yrkesidentitet : En intervjustudie om barnbibliotekariers nya arbetsmetoder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Tillberg Aasa; [2019]
  Nyckelord :Bokstart; barnbibliotekarie; barnbiblioteket; yrkesidentitet; hembesök; samverkan; litteracitet; språkutveckling;

  Sammanfattning : With a special focus on the early intervention project Bookstart, this bachelor’s thesis poses questions about the professional identity of children's librarians, and whether it changes when the work field is moved from the public sphere if libraries to the domestic sphere of people’s homes. From a socio-cultural perspective, it is also investigated how collaboration with external partners has worked, and how this may have influenced librians within the Bookstart project and their professional identity. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ett tufft yrke att åldras i” – En studie om musiklärares uppfattningar av sin yrkesidentitet och hur den konstrueras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Aaron Lindström; [2019]
  Nyckelord :Gymnasielärare; Läraridentitet; Musiklärare; Musikläraridentitet; Yrkesidentitet; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Music teacher; Music teacher identity; Professional identity; Teacher identity; Upper secondary school teachers; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka musiklärares uppfattningar av sin yrkesidentitet. Vidare syftar studien till att utforska vilka faktorer som bidrar till formandet av musiklärarnas yrkesidentitet. Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med fem behöriga musiklärare på ett gymnasium. LÄS MER

 3. 3. Understanding the Process of Memory Politics in Västra Hamnen’s Redevelopment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Edward Tilling; [2019]
  Nyckelord :Memory Politics; Urban Rhetoric; Embodied Identities; Sense of Place; Urban Design; Heritage; Västra Hamnen; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : The research aims to understand and explore the process of memory politics that has underpinned the redevelopment of Vӓstra Hamnen’s built environment, and the extent to which these considerations have actively shaped the urban design of the area, for better or worse, in relation to the values Malmö Stad have sought to express through the area’s narrative shift. The research has endeavoured to achieve the aforementioned aims by way of qualitative semi-structured interviews with participants from three different professional backgrounds, each of whom has been closely involved in the redevelopment process, as well as through site-visits and observational analysis. LÄS MER

 4. 4. Blockchain accounting: claiming professional legitimacy through disruptive narratives

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Carl Hurtig; Annahita Nikavar; [2019]
  Nyckelord :Accounting and auditing; Blockchain; Digital technology; Domain change; Institutional work;

  Sammanfattning : Purpose - This thesis aims to explore how and why accounting firms engage in adopting emerging, potentially disruptive technologies such as blockchain as part of their professional domain. While previous research has addressed blockchain's potential impact on accounting systems, the current study focuses on its institutional implications. LÄS MER

 5. 5. Advokatkavajer och öppna dörrar : En studie av identiteter och ledarskap konstruerat på en advokatbyrå

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Filippa Edfast; Charlotta Frihager; [2019]
  Nyckelord :Leadership; identity; social identity; professional identity; sensemaking; professions; the legal industry; law firm; construction; Ledarskap; identitet; social identitet; professionell identitet; meningsskapande; professioner; juristbranschen; advokatbyrå; konstruktion;

  Sammanfattning : In a conservative field as the law industry, where the exercise of profession is that independent that the employee becomes one's own leader and where the professional identity dominates the identity of the organisation, there is a trend to leave the company, either for another company or in order to start ones own business. In this qualitative study, we wanted to increase the understanding of identity and leadership constructed in a company in a professional field. LÄS MER