Sökning: "professional induction"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden professional induction.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av medicinsk- eller kirurgisk abort ur ett globalt perspektiv : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Jeanette Stenborg; Elin Sundberg; [2020]
  Nyckelord :experience; global perspective; induced abortion; medical abortion; surgical abortion.; erfarenhet; globalt perspektiv; inducerad abort; kirurgisk abort; medicinsk abort.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Avbrytande av graviditet innebär att fostret utförskaffas ur livmodern innan graviditetsvecka 22, spontant eller genom induktion. En inducerad abort kan ske medicinskt eller kirurgiskt. Cirka 56 miljoner aborter sker årligen i ett globalt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Nyanställda sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av introduktionsprogrammet på en akutmottagning : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Angelica Flyckt; Björn Erfors; [2017]
  Nyckelord :Emergency Department; professional induction; nurse; experience; human resource; novice to expert; Akutmottagning; yrkesintroduktion; sjuksköterska; upplevelse; erfarenhet; human resource; novis till expert;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningen är en arbetsplats som ställer höga krav på sjuksköterskan som arbetar där då vården som bedrivs är mångfacetterad och snabbt skiftande i intensitet. Detta ställer krav på sjuksköterskans förmåga att sortera intrycken för att hantera situationerna som uppkommer på en akutmottagning. LÄS MER

 3. 3. Kunskap och känslor i förskollärarens yrkespraktik : En vetenskaplig essä om en resa mellan teoretisk och praktisk kunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jannice Jarpe; [2016]
  Nyckelord :Relationships; reflections; attachment theory; safety; preschool teacher; knowledge; preschool; emotions; Relationer; reflektion; anknytningsteori; trygghet; förskollärare; kunskap; förskola; känslor;

  Sammanfattning : The purpose of this scientific essay is to examine the relationship between different forms of knowledge and emotions which can arise in relationships at work in preschool. I use writing as a method for reflection, which creates openings for new perspectives that brings me closer to the core of the dilemma. LÄS MER

 4. 4. Den psykosociala arbetsmiljön inom IFO, barn- och familj, socialtjänsten : En organisation med förbättringspotential

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Nordqvist; Paula Rindemark; Sofie Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; psykosocial; socialsekreterare; stöd; krav; kontroll; coping;

  Sammanfattning : Abstract A well-known problem in the social services is that the professional role as a social worker is comprised of stress and poor working environment. Research has examined these problems and have described by different models how psychosocial work factors can lead to sickness and stress related illness (Göransson, Lindfors, Ishäll, Nylén, Kylin, & Sverke, 2013). LÄS MER

 5. 5. CScore – A Real Time Application for E-sports : PROVIDING LIVE UPDATES OF PROFESSIONAL MATCHES

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Björn Annergren; Daniel Ulug; [2016]
  Nyckelord :E-sports; Android; Real-time; Mobile application; E-sports; Android; Real-time; Mobilapplikation;

  Sammanfattning : The e-sport market is a growing one and as it grows monetary interests, willingness to exploit it grows with it. A part of the e-sport market that is not satisfied yet is the market of mobile applications catering to e-sport audiences. LÄS MER