Sökning: "professional titles"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden professional titles.

 1. 1. A Hardware Accelerated Low Power DSP for Recurrent Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Allan Andersen; Ilayda Yaman; [2020]
  Nyckelord :Digital Signal Processor; Hardware Accelerator; Machine Learning; Deep Learning; Recurrent Neural Networks; Gated Recurrent Unit; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Recurrent neural networks (RNNs) have become a dominating player for processing of sequential data such as speech and audio. The reason for this, is the high accuracy that can be achieved with the more complex variants, such as the gated recurrent unit (GRU). LÄS MER

 2. 2. Revisorns oberoende : Skillnad mellan auktoriserade revisorer och revisorsassistenter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Hanna Svensson; Hanna Thunberg; [2020]
  Nyckelord :Auditor independence; Authorized auditor; Auditor assistants; Agent theory; Independence in fact; Independence in mind; Independence threats; Auditor characteristics; Revisorns oberoende; Auktoriserad revisor; Revisorsassistent; Agentteorin; Synbart oberoende; Faktiskt oberoende; Oberoendehot; Revisorers karaktärsdrag;

  Sammanfattning : Revisorns oberoende är ett ständigt diskuterat och debatterat ämne. Nya skandaler fortsätter att uppstå där revisorns oberoende ifrågasätts. Syftet med studien är att undersöka om det finns en skillnad mellan revisorers oberoendebedömning beroende på revisorns yrkestitel. LÄS MER

 3. 3. Hur går det till egentligen?- tre skånska jazzkompositörer om sin kompositionsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Martin Erstrand; [2019]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Komposition; Process; Jazz; Improvisation; Storband; Educational Science; Music Education; Composition; Big Band; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kompositionsprocessen kan se ut för tre skånska kompositörer av instrumental jazzmusik. Studien utfördes genom individuella intervjuer. Samtliga informanter har skrivit längre svitliknande musik för stora ensembler. LÄS MER

 4. 4. Journalistaspiranterna En kvalitativ studie om hur ungdomar som läser journalistinriktning på gymnasiet ser på journalistyrket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovis Agestam; Sofia Linde; [2018-02-08]
  Nyckelord :homogenitet; habitus; kulturellt kapital; yrkesidentitet; ungdom; gymnasium; representation; homogeneity; habitus; cultural capital; professional identity; adolescence; gymnasium; representation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the underlying causes of whether young students (age 17-19) who study the program with a journalistic focus at a gymnasium level of education will or will not continue on with a journalistic career. These causes will explain the reasons and doubts that our interviewees hold, which will further indicate the ideas and preconceptions of active journalists that constitute the journalistic business field. LÄS MER

 5. 5. LADY TALK : A critical discourse analysis of the representation of women over 50 in fashion and lifestyle magazines

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Niquita Karlsson; [2018]
  Nyckelord :discourse; women; ageing; terms of address; attributes; fashion and lifestyle magazines;

  Sammanfattning : The complex concept of the ageing woman must be viewed in relation to both what it means to be a woman and what it means to age. Both women and the elderly are discriminated against in different respects; therefore it could be argued that the ageing woman is discriminated against in a double sense. LÄS MER