Sökning: "professionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 538 uppsatser innehållade ordet professionalism.

 1. 1. "Man kan inte erbjuda praktiskt stöd som en kopp kaffe om klienten är ledsen" : - En kvalitativ studie om det digitala mötets betydelse inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tilda Linder; Maja Pavlovic; [2021]
  Nyckelord :Digitalisation; social work; social services; economic aid; digital meeting; social welfare secretary; client; interaction; covid-19; Digitalisering; socialt arbete; socialtjänst; ekonomiskt bistånd; digitalt möte; socialsekreterare; klient; samspel; covid-19;

  Sammanfattning : Traditionally, meetings between social workers and clients have taken place physically. Since the 2010s, there has been a digital development which has meant that more calls between social workers and clients take place digitally, for example via telephone, Skype or mobile applications. LÄS MER

 2. 2. "För då slipper jag ligga efter" : - En studie om distansundervisning som verktyg vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; motivation; participation; relationship building; school attendance; Delaktighet; distansundervisning; motivation; relationsskapande; skolnärvaro;

  Sammanfattning : Zimmerman, Joanna (2021). ”För då slipper jag ligga efter”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Studien strävar efter att ge nya perspektiv för skolnärvaro samt närma sig ett problematiserande kring skolan och den digitala samtiden. LÄS MER

 3. 3. Mellan rätten till tak över huvudet och det restriktiva bedömningsarbetet - En studie om socialsekreterares resonemang kring hyresskulder och ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanan Raad; Rayan Reslan; [2021]
  Nyckelord :Reasonable standards of living; discretion; organization professionalism; occupational professionalism; financial assistance to rent debt.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The overarching aim of this study was to deepen the understanding of how social secretaries in financial assistance in the Swedish welfare system, reason about the clients’ right to support for rent debts linked to the concept of ‘reasonable standard of living’ and through their professional and organizational conditions within the workplace. The study used a qualitative approach and the empirical data consisted of nine semi-structured interviews with social secretaries in financial aid. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsspråk både här och där : Ungdomars upplevelser av andras bruk och förståelse av ungdomsspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Daniel Stålbalk; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A common assumption about youth languages is that they are an expression of youth culture, and even if youth culture as a concept is difficult to define, it is often regarded that youths actively distance themselves from both childhood and adulthood. Language can thereby be discerned as a tool to accomplish this. LÄS MER

 5. 5. HR praktikers perspektiv i professionsfrågan - en studie kring HR uppdragets dilemman

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Jessica Johansson; Albulena Kelmendi; [2021]
  Nyckelord :HR; profession; professionell; HR roller; HR värde; HR legitimitet;

  Sammanfattning : Den historiska utveckling som verkar splittra både HR:s arbetssätt och professionsfrågan åt många håll motiverade vårt syfte att studera frågan i Sverige ur HR– praktikerns perspektiv. I den akademiska ordboken beskrivs begreppet profession att det tillhör ett fack, ett yrke. Professionalism är att vara yrkeskunnig. LÄS MER