Sökning: "professionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 548 uppsatser innehållade ordet professionalism.

 1. 1. Fältarbetets professionella utmaningar. En kvalitativ studie om hur fältarbetare beskriver upprätthållandet av och utmaningar med professionalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Lantz; Sigrid Algesten; [2021-05-26]
  Nyckelord :detached youth work; profession; professionalism; legitimacy;

  Sammanfattning : The aim of this study was to look into detached youth workers' experiences of being perceivedas professional in their work, whether they meet challenges in upholding professionalism andin what way they describe how they cope with different expectations. The empirical baseconsisted of seven semi-structured interviews with employed detached youth workers fromthree different work groups. LÄS MER

 2. 2. "Man kan inte erbjuda praktiskt stöd som en kopp kaffe om klienten är ledsen" : - En kvalitativ studie om det digitala mötets betydelse inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tilda Linder; Maja Pavlovic; [2021]
  Nyckelord :Digitalisation; social work; social services; economic aid; digital meeting; social welfare secretary; client; interaction; covid-19; Digitalisering; socialt arbete; socialtjänst; ekonomiskt bistånd; digitalt möte; socialsekreterare; klient; samspel; covid-19;

  Sammanfattning : Traditionally, meetings between social workers and clients have taken place physically. Since the 2010s, there has been a digital development which has meant that more calls between social workers and clients take place digitally, for example via telephone, Skype or mobile applications. LÄS MER

 3. 3. "För då slipper jag ligga efter" : - En studie om distansundervisning som verktyg vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; motivation; participation; relationship building; school attendance; Delaktighet; distansundervisning; motivation; relationsskapande; skolnärvaro;

  Sammanfattning : Zimmerman, Joanna (2021). ”För då slipper jag ligga efter”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Studien strävar efter att ge nya perspektiv för skolnärvaro samt närma sig ett problematiserande kring skolan och den digitala samtiden. LÄS MER

 4. 4. Mellan rätten till tak över huvudet och det restriktiva bedömningsarbetet - En studie om socialsekreterares resonemang kring hyresskulder och ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanan Raad; Rayan Reslan; [2021]
  Nyckelord :Reasonable standards of living; discretion; organization professionalism; occupational professionalism; financial assistance to rent debt.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The overarching aim of this study was to deepen the understanding of how social secretaries in financial assistance in the Swedish welfare system, reason about the clients’ right to support for rent debts linked to the concept of ‘reasonable standard of living’ and through their professional and organizational conditions within the workplace. The study used a qualitative approach and the empirical data consisted of nine semi-structured interviews with social secretaries in financial aid. LÄS MER

 5. 5. Ungdomsspråk både här och där : Ungdomars upplevelser av andras bruk och förståelse av ungdomsspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Daniel Stålbalk; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A common assumption about youth languages is that they are an expression of youth culture, and even if youth culture as a concept is difficult to define, it is often regarded that youths actively distance themselves from both childhood and adulthood. Language can thereby be discerned as a tool to accomplish this. LÄS MER