Sökning: "professionalization theory"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden professionalization theory.

 1. 1. Sjuksköterska: ”inte längre bara “ett kall”!” : en kvalitativ studie om sjuksköterskans val av yrke och intention att stanna inom yrket

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mays Al-Musfi; Mia Åström; [2022]
  Nyckelord :motivation; nurse; calling; working environment; intention to stay in the profession; Herzbergs two-factor theory; Adams equity theory; motivation; sjuksköterska; kall; arbetsmiljö; intention att stanna inom professionen; Herzbergs tvåfaktorteori; Adams jämviktsteori;

  Sammanfattning : Across a large part of the world, there is currently a shortage of nurses, this is no exception in Sweden. In this study, we have thus intended to investigate the contributing factors behind the shortage of nurses in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Personifierad politisk kommunikation i det offentliga rummet : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av Moderaternas valaffischer under tre partiledarperioder mellan åren 2002–2022

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emelie Wikander; [2022]
  Nyckelord :political communication; personalization; professionalization; The Moderate Party; election posters; politisk kommunikation; personifiering; professionalisering; Moderaterna; valaffischer;

  Sammanfattning : The aim of this study is to measure the degree of personalization in the election posters of the Swedish parliament party The Moderates between the years 2002-2022. The years are divided into three different time periods for the ruling party leaders. LÄS MER

 3. 3. "Jag hoppade av i precis rätt tid" : En kvalitativ intervjustudie med ex-journalister om anledningarna till att de lämnade yrket.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Josefin Khoshaba; [2022]
  Nyckelord :Ex-journalist; turnaway; identity; professionalization; digitalization; job insecurity; role-exit;

  Sammanfattning : The newspaper industry, among other forms of journalism and media, has changed rapidly and fundamentally in the last 15-20 years due to technological and economical transformations as well as a shift in media consumption among the general public. The aim of this study is therefore to examine to what degree and how these changes and developments have affected journalists, to the extent that they exit the profession, as well as whether or not the ex-journalists still identify with the profession's ideals and democratic role in a society. LÄS MER

 4. 4. Socialt arbete inom rättspsykiatrin. En kvalitativ studie om kulturkompetens på Rättsmedicinalverket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petter Bossius Klintenberg; Louise Andersson; [2021-02-12]
  Nyckelord :cultural competence; social work; cross-cultural; communication; mental health;

  Sammanfattning : Several studies have shown that migration can have negative effects on the mental well being of refugees and asylum seekers. Asylum seekers and refugees is a heterogeneous group which makes it difficult to draw general conclusions about their experiences and needs. LÄS MER

 5. 5. "Det är ett alltidsjobb" : En fallstudie om hur den ideella verksamheten påverkats av kommersialisering och professionalisering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mehdi Hachemaoui; William Loberg Bateman; [2021]
  Nyckelord :organizational culture; professionalization; commercialization; amateurism; non-profit association; artifacts; espoused beliefs and values; underlying assumptions.; organisationskultur; professionalisering; kommersialisering; amatörism; ideell förening; artefakter; uttalade värderingar; underliggande antaganden.;

  Sammanfattning : This study aims to examine how professionalization and commercializationinfluence the culture of the organization in a non-profit association. The studyobject is the elite preparatory activity in a sports organization. LÄS MER