Sökning: "professionalization"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet professionalization.

 1. 1. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helena Persson Lannér; [2020]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; yrkesroll; rollskapande; informellt lärande; agerande; förväntningar; professionalitet;

  Sammanfattning : Ämnet för detta arbete är landskapsarkitektstudenters erfarenheter och förväntningar av att lära sig rollen som professionell landskapsarkitekt. Syftet är att skapa förståelse för de externa och interna drivkrafter som påverkar studenters beteende och inlärning samt att belysa uppenbara men bitvis dolda strukturer som ligger till grund för samtida landskapsarkitekturutbildning. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta utan tydliga ramar : En kvalitativ studie om hälso- och sjukvårdskuratorers arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ellinor Svensson; Alva Thuresson; [2020]
  Nyckelord :Counselor; healthcare; way of working; professionalization; discretion; Kurator; hälso-och sjukvård; arbetssätt; professionalisering; handlingsutrymme; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how healthcare counselors think about their professional discretion.The method used in this study was qualitative and carried out by semi structured interviews. We conducted interviews with eight different counselors at the university hospital in Malmö and Lund on seven different occasions. LÄS MER

 3. 3. Den osynliga bibliotekarien? : En studie av meröppna bibliotek och professionen i Norrbotten och Västerbotten våren 2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Annika Riekkola; [2020]
  Nyckelord :More-opened; Public library; Profession; Jurisdiction; Identity; meröppet; folkbibliotek; profession; jurisdiktion; identitet;

  Sammanfattning : More-opened hours is a fast-growing service at public libraries in Sweden. The aim of this thesis is to examine how this new operations impacts the profession. LÄS MER

 4. 4. Radically nice : an analysis of the institutionalization and professionalization of Greenpeace Switzerland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Julia Petra Eisenring; [2020]
  Nyckelord :Human Ecology; Greenpeace Switzerland; Institutionalization of Resistance; NGOization; Environmental History; Political Sociology; Sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : Observing the seeming incapability of nations to sufficiently deal with the borderless threat of climate change, many place their hopes on international environmental movements and organi-zations. However, various reasons drive many social movements to incorporate as NGOs (a phe-nomenon known as NGOization) or lead to existing organizations becoming even more institu-tionalized and professional. LÄS MER

 5. 5. Bildandet av Konstnärernas riksorganisation : Konstnärlig representation och sakkunskap 1936-1946

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Björn Märak Leffler; [2020]
  Nyckelord :artist unionization; political history; professionalization; artist profession; representativity; Konstnärernas riksorganisation; KRO; Statens konstråd; God konst i svenska hem och samlingslokaler;

  Sammanfattning : In an effort to understand the formation of the artist’s role in society from the perspective of the artists in relation to the founding of the State Art Council (Statens konstråd) during the period 1936-1946, this thesis studies the formation process and central problems of the Swedish Artists’ Association (Konstnärernas riksorganisation, K.R. LÄS MER