Sökning: "professionell kompetens socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden professionell kompetens socialt arbete.

 1. 1. För klientens bästa : en studie av professionellas upplevelser av att arbeta med klienter i case management.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Linus Nyman; Carola Jörgensen; [2017]
  Nyckelord :Case management; relationer; professionella; makt; roller;

  Sammanfattning : Det råder delade meningar om implementeringen av evidensbaserad praktik i socialt arbete. De olika uppfattningarna går från att förespråkarna hävdar att en evidensbaserad praktik säkerställer att de professionella ges bästa möjliga förutsättningar för sitt yrkesutövande och förvaltande av dennes kompetens, genom att beforskade metoder kvalitetssäkrar tillämpningen – medan dess belackare ser det som en stelbent och styrd arbetsform som på sikt riskerar urholka den professionella kompetensen. LÄS MER

 2. 2. Kunskapen, professionen och makten – En kvalitativ studie om socionomens villkor och förutsättningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tanja Jääskeläinen; [2013-08-13]
  Nyckelord :Kunskap; profession; makt och socionom; Knowledge; profession; power and social worker;

  Sammanfattning : My main purpose with this study is to investigate how the social worker relates to knowledge, power and profession. From this purpose has also the concept “to be a social worker” emerged.The study is based on a qualitative study and consists of semi-structured interviews with seven social workers from different fields of expertise. LÄS MER

 3. 3. Preventivt arbete mot sexuellt överförbara infektioner, En litteraturstudie om motiverande samtal som metod för sjuksköterskor.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anders Lindbäck; Lisa Möller; [2011-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I sjuksköterskans kompetens ingår enligt kompetensbeskrivningen för legitimeradsjuksköterska förmågan att kunna informera, ge stöd och vägledning samt undervisa patienter isyfte att främja hälsa. STI står för sexuellt överförbara infektioner och det finns tio styckensom vanligen nämns. LÄS MER

 4. 4. Det utsatta barnet och dess samverkanspartners, En kvalitativ studie gjord på Barnhuset i Göteborg

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna-Karin Boja; Lena Olsson; [2008-06-10]
  Nyckelord :Barnahus Barnhus; Barnets Bästa; Samverkan; Professioner; Children’s Advocacy Center; ; Best interests of the child; ; Cooperation; Professions;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie gjord på Barnhuset i Göteborg, en verksamhet med samverkan under gemensamt tak för barn som misstänks blivit utsatta för brott. Syftet med uppsatsen var att undersöka begreppen Barnets Bästa och Samverkan. LÄS MER

 5. 5. "Man blir nån sorts idol." : Missbruksbehandlare med egen missbruksbakgrund talar om yrkesidentitet, normalitet och makt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Kloss; [2008]
  Nyckelord :missbruk; missbruksvård; beroendevård; behandling; yrkesidentitet; makt; normalitet; terapeutisk allians;

  Sammanfattning : Den här studien undersökte hur fyra missbruksbehandlare som haft ett eget missbruk konstruerar sin yrkesidentitet utifrån föreställningar om kompetens, makt, normalitet och avvikelse. Studien utgick från kvalitativa intervjuer med fyra sådana behandlare kring deras yrke i relation till de egna missbruks-erfarenheterna. LÄS MER