Sökning: "professionell socialisering"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden professionell socialisering.

 1. 1. Varför byter revisorer byrå och hur upplever de den processen? : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Bengtsson; Olivia Ingmarsdotter; [2017]
  Nyckelord :Auditor; Turnover; Auditing Firm Switch; Organizational Commitment; Organizational Culture; Big 4; Non-Big 4; Revisor; Personalomsättning; Byråbyte; Organisatoriskt Engagemang; Organisationskultur; Big 4; Non-Big 4;

  Sammanfattning : Under flera år har revisionsbranschen visat en hög personalomsättning, vilket innebär förluster på grund av rekryteringskostnader och den tillfälliga minskningen i omsättning. Tidigare har forskare studerat varför revisorer lämnat organisationen, oberoende huruvida revisorerna lämnat organisationen för en annan byrå, en annan bransch eller helt lämnat arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. Den professionella socialiseringens gräns - Psykoterapeuters upplevelse av sin socialiseringsprocess efter avslutad utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jaanus Teose; [2014]
  Nyckelord :professional socialization; psychotherapy; IPA; hermeneutic phenomenology; professionell socialisering; psykoterapi; hermeneutisk fenomenologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka psykoterapeuters socialiseringsprocesser, såsom dessa processer upplevdes av psykoterapeuterna 1,5 år efter avslutad utbildning. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem psykoterapeuter. LÄS MER

 3. 3. PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF SALES ENGINEERS IN THE AREA OF REACTOR TECHNOLOGY PRODUCTS

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Laila Fahmi; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Today much of a company’s competitive edge lies in the knowledge and competence found within the company. Technology and products are becoming increasingly complex meaning that the way knowledge is created and managed is extremely important. LÄS MER

 4. 4. Produkt: Läkare eller socialisering av en medicine kandidat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ola Rauer; [2002]
  Nyckelord :professionell socialisering; profession; socialisering; medicin; läkarstudent; medicinstudent; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : PROBLEM: Läkaryrket är ett komplext yrke där verklighetens obestämbarhet gör att enbart de med stor kunskap, erfarenhet och färdigheter, i förhållande till lekmannen, kan ta kvalificerade beslut. Yrken med denna beskrivning kallas professioner. LÄS MER