Sökning: "professionella samtal i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden professionella samtal i skolan.

 1. 1. Att möta elever medautismspektrumtillstånd på gymnasiet : Framgångsfaktorer och utmaningar ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecka Selberg Zolland; [2018]
  Nyckelord :ASD; autismspektrumtillstånd; Aspergers syndrom; autism; funktionsnedsättning; funktionsskillnad; anpassning; gymnasiet; studie- och yrkesvägledare; vägledande samtal;

  Sammanfattning : Personer med AST (autismspektrumtillstånd) har ett annorlunda sätt att ta emot och bearbeta information. Det är därför av största vikt att människor som i sitt arbete möter dessa har förmågan att anpassa samtal och möten så att de blir begripliga för mottagaren. LÄS MER

 2. 2. Läsförståelse i grundskolans tidiga år : Undervisningens och lärarens betydelse för en god utveckling av läsförståelse

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Dahl; [2017]
  Nyckelord :Läsförståelse; undervisning; undervisningsmetoder och lärarens betydelse.;

  Sammanfattning : Läsförståelse är nyckeln till framgång i skolan och en avgörande kompetens för att individen ska kunna fungera i ett kunskapssamhälle som vårt. I PISA-undersökningen från 2012 framkom det att svenska elevers läsförståelse har försämrats markant i jämförelse med tidigare år. LÄS MER

 3. 3. Sårbar bedömning, Bedömning för lärande i samband med bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Tunemalm Östin; Anna-Lena Sjöström; [2016]
  Nyckelord :bedömning; språkstörning; språklig sårbarhet; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Sjöström, Anna-Lena och Tunemalm Östin, Eva (2016), Sårbar bedömning, Bedömning för lärande i samband med språkstörning. Speciallärarprogrammet, Fakulteten för Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Hur handledning uppfattas av lärare i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Cassel; [2016]
  Nyckelord :Handledning; Grupphandledning; Grundskola; Lärare; Systemteori;

  Sammanfattning : Mycket av tiden för lärare i dagens skola går åt till att lösa konflikter under lektionerna. Samtidigt ska undervisningen anpassas för alla elever oavsett om de kommer från resursstarka miljöer eller inte. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingssamtal - när det fungerar som bäst! : En undersökning om hur utvecklingssamtal på ett teknikföretag uppfattas och kan utvecklas.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Zainab Marrakchi; [2014]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; professionella samtal; lärande i arbetslivet;

  Sammanfattning : Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare har en central roll på svenska arbetsplatser (Lindgren, 2001). Idag ses medarbetaren från Human Resources Managements perspektiv mer som en tillgång att värna om än en kostnad. LÄS MER