Sökning: "professionellt förhållningssätt inom psykiatri"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden professionellt förhållningssätt inom psykiatri.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenhet av hot och våld på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Victorin; Kajsa Alopaeus; [2017-12-14]
  Nyckelord :hot; våld; distriktssköterska; vårdcentral; möte;

  Sammanfattning : Background: Threats and violence aimed at healthcare workers is a growing problem. Earlier research shows that threats and violence occur in psychiatric and emergency care. Threats and violence lead to absence from work and the fact that nurses leave their profession. The encounters in care are complex and influenced by several factors. LÄS MER

 2. 2. Åter på undantag? : Sjuksköterskors erfarenheter av hur egenvård tillämpas inom psykiatrisk omvårdnad.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaLinköpings universitet/Hälsouniversitetet; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaLinköpings universitet/Hälsouniversitetet

  Författare :Sara Jonsson; Tove Lundgren; [2015]
  Nyckelord :Psychiatry; Nurse; Self-care; Psychiatric nursing; Psychiatric illness.; Psykiatri; Sjuksköterska; Egenvård; Psykiatrisk omvårdnad; Psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige beräknas 14-20% av befolkningen lida av psykisk ohälsa. Egenvård är handlingar som utförs i syfte att upprätthålla hälsa och är central inom den psykiatriska omvårdnaden. LÄS MER

 3. 3. Det är dags att synliggöra den tysta kunskapen : - En kvalitativ intervjustudie med fenomenologisk ansats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Lisa Carlberg; Emma Johansson; [2010]
  Nyckelord :arbetsterapi; yrkeskompetens; kunskap; kommunikation;

  Sammanfattning : Arbetsterapeuten har en ansvarsfull roll som behandlare i mötet med patienten, där denne kontinuerligt måste beakta sitt bemötande för att behålla ett professionellt förhållningssätt. Begreppet professionellt förhållningssätt kan upplevas svårt att sätta ord på, vilket gör det viktigt att lyfta fram samt utforska. LÄS MER