Sökning: "professionellt samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden professionellt samtal.

 1. 1. Bemötande mellan pedagoger och vårdnadshavare i förskolan : Med normer och värden i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Susanne Andersson; Farida Nygren; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; normer; värderingar; kultur; pedagoger; förskola; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att få fördjupad förståelse för hur pedagoger kan uppleva bemötandet med vårdnadshavare där meningsskiljaktigheter kring normer och värderingar kan uppstå. Behovet av en fördjupad kunskap kring pedagogernas bemötande är en följd av att det kan upplevas som svåra ämnen att ta upp och bemöta på ett professionellt plan. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder som främjar viktnedgång hos patienter med övervikt eller fetma : En kvalitativ litteraturstudie

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Josefsson; [2019]
  Nyckelord :omvårdnadsåtgärder; samtal; övervikt; fetma; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt folkhälsoproblem som växer världen över. Problemen ligger till grund för en rad följdsjukdomar som ökar drastiskt. Det finns riktlinjer och metoder som främjar hälsa och som initierar till förändring hos personer med övervikt eller fetma. LÄS MER

 3. 3. "Dom här mötena liknar inga andra (.) det kan du lugnt ge dig på" : En samtalsanalys av arbetsmötets institutionella samtal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Cecilia Glad; Anna Karin Malmborg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmöte; samtalsanalys; gruppteori; etnometodologi; Goffman; institutionella samtal;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att fördjupa kunskapen om arbetsmöten mellan kollegor där problemlösning är centralt. Genom detaljerade samtalsanalyser beskrivs samtalets organisering som framgår i samtalens samtalsfaser. Studien har en etnometodologisk ansats för att genomföra en samtalsanalys. LÄS MER

 4. 4. "Är det ens en privat angelägenhet?" : En studie om utförande av privata angelägenheter under arbetstid inom restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Sandberg; Evelina Spännar; [2018]
  Nyckelord :privata angelägenheter; servitör; work life balance; theory X Y; organisationskultur; restaurangbranschen; neutraliseringsteknik; arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om utförandet av privata angelägenheter under arbetstid. Syftet med studien är att skapa en förståelse för utförandet av privata angelägenheter under arbetstid inom restaurangbranschen. Frågor som vad de anställda sysslar med på arbetstid och hur de hanterar privata angelägenheter framför gäster kommer besvaras. LÄS MER

 5. 5. ”Det pratas för lite om ungdomar överhuvudtaget när det gäller ungdomar och sexualitet” : professionella inom socialtjänsten om bemötande och arbete med unga som har sex som självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Danielle Hernberg; [2018]
  Nyckelord :Adolescents; Sex as self-injury; Self-injury; Self-harm; Professionals; Social service; Unga; Sex som självskada; Självskadebeteende; Professionella; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur professionella inom socialtjänsten bemöter och arbetar med unga vilka har sex som självskadebeteende. Behovet av studien baserades på att unga med sex som självskada har ökat och att socialtjänsten är en central aktör för att uppmärksamma denna målgrupp. LÄS MER