Sökning: "professionsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet professionsansvar.

 1. 1. Advokaten och professionsansvaret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Frigård; [2021]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; professionsansvar; advokaters skadeståndsansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom de flesta branscherna finns det professionella rådgivare. Inom juridiken är advokaterna de främsta juridiska rådgivarna. Förväntningarna när någon vänder sig till en advokat är att rådgivningen ska vara utifrån gällande rätt och av god kvalité. Advokater har vissa skyldighet enligt Advokatsamfundets vägledande råd. LÄS MER

 2. 2. Advokatens Rådgivaransvar vid Användandet av Artificiell Intelligens i Samband med Due Diligence

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Zackaria Zerroug Strömstedt; [2021]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; Artificiell intelligens; Artificial Intelligence; Rådgivaransvar; Professionsansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lawyers have long been looking for ways to streamline their work and best serve the client's interest. Artificial intelligence has emerged as the most praiseworthy technique for achieving great efficiencies in the lawyer's duties. LÄS MER

 3. 3. Advokaters skadeståndsansvar vid vårdslös rådgivning – Särskilt om professionsansvar och culpabedömningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Knutsson; [2020]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; professionsansvar; skadeståndsrätt; advokat; vårdslös rådgivning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om professionella rådgivares ansvar vid rådgivning har blivit alltmer uppmärksammad i svensk doktrin och praxis allteftersom rådgivarnas roll har blivit viktigare i samhället. Till denna grupp av rådgivare hör advokater, en yrkeskår som klienter anlitar för dess särskilda juridiska expertis. LÄS MER

 4. 4. En tolkning av ordet ansvar inom omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellinor Lindeblad; Michelle Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Nursing; Nurse; Organization; Responsibility; Ansvar; Omvårdnad; Organisation; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ansvar som enskild term är bara ett ord, ett språkligt uttryck. När ordet sedan upplevs av en individ bildas det ett begrepp som en mental bild och när termen ytterligare sätts i kontext tillsammans med upplevelsen skapas referenten, som blir de verkliga handlingarna i vardagens sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Mäklares och besiktningsmäns ansvar vid fastighetsöverlåtelser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Hietala; Marlene Åberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka mäklarnas och besiktningsmännens ansvar gentemot en fastighetsköpare. Både frågan om ansvaret för fel i fastigheter och för uppdragets utförande har utretts. LÄS MER