Sökning: "professors libraries"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden professors libraries.

 1. 1. Johan Gadolins bidrag till det Gadolinska biblioteket. En samlingshistorisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Eva Costiander-Huldén; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; Johan Gadolin; Kungliga Akademien i Åbo; Åbo Akademis bibliotek; bokband; bokförvärv; samlingshistoria; professorsbibliotek; book history; bookbindings; book acquisition; professors libraries; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en samlingshistorisk analys av en del av det Gadolinska biblioteket vid Åbo Akademis bibliotek i Finland. Biblioteket omfattar över 3000 verk, både monografier och tidskrifter. Tre professorsgenerationer vid den Kungliga Akademien i Åbo byggde upp biblioteket från början av 1700-talet till mitten av 1800-talet. LÄS MER

 2. 2. Samlande vs. tillgängliggörande : En jämförelse mellan två förvärvsmodeller på akademiska bibliotek

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Johan Luyckx; [2006]
  Nyckelord :aquisition; user-oriented aquisition; collection development; collection managment; academic libraries; förvärv bibliotek ; beståndsutveckling; förvärvspolitik; användarstyrt förvärv; användarstyrning; forskningsbibliotek; högskolebibliotek; universitetsbibliotek; Malmö högskola; MAH; Roskilde Universitetscenter; RUC; RUb; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this Master's thesis is to examine what effect two different models of acquisition have on user satisfaction with information resources at academic libraries. The two models examined are the traditional model where a subject specialist librarian makes the selection, and the user-governed model where the larger part of the selection is based on user requests. LÄS MER