Sökning: "profibus"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet profibus.

 1. 1. SELECTIVE NON-CATALYTIC REDUCTION SYSTEM

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Sedat Polat; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to develop a Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) system which is based on a control system to keep NOx emissions from combustion by maximum 27 kg/h urea consumption and then perform commissioning on the site. The NOx value in the combustion is around 220 mg/Nm3 under 100% laud. LÄS MER

 2. 2. Development of a Bioreactor Simulator for supporting automation software test and verification

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Viktor Liljequist; [2017]
  Nyckelord :PROFIBUS; PLC; C#; .NET; PID Control; Bioreactor; cell culture;

  Sammanfattning : The GE Healthcare Life sciences organization develop and manufacture bioreactors, mixers, filtration skids and chromatography systems used together in a biomanufacturing platform. The platform is monitored and controlled by a distributed control system through a Programmable Logic Controller (PLC). LÄS MER

 3. 3. Kommunikationen mellan två olika PLC:er med hjälp av trådlösa fältbussar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Alice Ho; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trådlös teknologi betyder mycket för det flesta människor eftersom dess förmåga att leverera tjänster på platser utan kabeldragning behövs som överföring av röst/video eller internetåtkomst. Inom industrin har den trådlösa tekniken väckt intresse då man tillämpar tekniken till t.ex. LÄS MER

 4. 4. Studie av tekniska och ekonomiska fördelar av olika lösningar vid instrumentinstallation

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Ia Alpmarken; [2015]
  Nyckelord :Instrumentinstallation;

  Sammanfattning : Inom industrin är tendensen att allt mer arbete automatiseras för snabbare, mer kostnadseffektiv samt exaktare tillverkning eller bearbetning. Vid automatisering av en processindustri möts konstruktören av ett flertal utmaningar, i minst att välja vilken installationsmetod som skall användas i det aktuella fallet. LÄS MER

 5. 5. Network monitoring of automated harbor terminals : Nätverksövervakning av automatiserade hamnterminaler

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fredrik Linder; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays, more information and services are migrated into computers using a network as the carrier for data communication. One example of this is the migration from PROFIBUS to PROFINET. The big problem is that there are no network monitoring solution implemented, despite the significance of the network. LÄS MER