Sökning: "profilkläder"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet profilkläder.

 1. 1. Att designa brandade kläder till en friluftsanläggning som besökarna vill köpa och använda

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sanna Skoog; [2020]
  Nyckelord :promo wear; branded clothing; outdoor clothing; workout clothes; design process; marketing; outdoor facility; profilkläder; brandade kläder; friluftskläder; träningskläder; designprocess; marknadsföring; friluftsområde
;

  Sammanfattning : Brandade kläder beskrivs som "kläder som används internt eller externt i syfte att understödja eller förstärka företagets eller organisationens profil, med syftet att uppnå ökad konkurrenskraft". Syftet med denna studie var att designa brandade kläder som speglar friluftsanläggningen Mattilas varumärke och som kan säljas till dess besökare. LÄS MER

 2. 2. Redesign av Falu Basketsgrafiska profil

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Malin Gustafsson; Angelica Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Falu Basketball; Graphical manual; Graphic identity; Falu Basket; Grafisk manual; Grafisk profil;

  Sammanfattning : Arbetet genomfördes i samarbete med Falu Basket som var i behov av en ny grafisk profil, då deras befintliga var osammanhängande och inte attraherade deras målgrupp. Vi ställde oss frågan: Hur kan Falu Baskets grafiska profil moderniseras så att den attraherar målgruppen, medlemmar i föreningen i åldrarna 10–15 år? Det genomfördes en intervju med en styrelsemedlem i syfte att ta fram fakta om föreningen och för att få en bättre förståelse för hur de ville identifiera sig. LÄS MER

 3. 3. Warehouse management of promotional clothing

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Josefine Persson; Isabell Thomsson; [2017]
  Nyckelord :logistik; lagerstyrning; prognostisering;

  Sammanfattning : MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är en svensk myndighet vars uppgift är att hjälpa till vid kriser och katastrofer samt att informera samhället för att vara mer förberedda inför katastrofer. För att kunna agera snabbt har MSB ett stort lager med materiel. LÄS MER

 4. 4. Differentiering : en avgörande faktor? En studie om Blåkläders profilsortiment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :SOFIE BENGTSSON; EBBA HASSELSTRÖM; [2011]
  Nyckelord :profil; produktdifferentiering; sortiment; profile; competitor advantage; product differentiation; assortment; blåkläder; konkurrensfördel;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Marknaden för profilkläder består idag av många aktörer, företag medfokus på enbart profilkläder och företag som huvudsakligen fokuserar på yrkeskläder. Detskapas en viss problematik inom profilbranschen som ligger i hur företag väljer att profilerasitt företag. LÄS MER

 5. 5. Mitt plagg : Profilkläder för privat vård och omsorg

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Carolina Andersson; [2008]
  Nyckelord :profilkläder; ekologiska material;

  Sammanfattning : Idag finns det ett stort antal företag på den svenska marknaden som tillverkar och säljerprofilkläder för vården.Utbudet från dessa företag är slående lika varandra och det finns ett begränsat utbud vadgäller färger och modeller. LÄS MER