Sökning: "profit-maximization"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet profit-maximization.

 1. 1. Managing Profit and Growth

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Gustav Geier; [2021]
  Nyckelord :Software as a Service SaaS ; profit-maximization; revenue growth; trade-offs; SaaS metrics; technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Few business models are as hyped right now as the Software as a Service (SaaS) model. But how sustainable is it? In the last decade, SaaS has reshaped the software industry and has become a leading delivery model of B2B enterprise software. LÄS MER

 2. 2. Relationship between Real Estate Industry and Stock Market in China

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Zeyu Di; [2020]
  Nyckelord :real estate; stock market; causal relationship; asset allocation; economic area; portfolio; Chinese provinces;

  Sammanfattning : Each individual is both a consumer and an investor in the market. It is the common goal of every investor to achieve a high return on investment through the portfolio of profit maximization. As a result, the ratio of assets in a portfolio has become a hot topic. LÄS MER

 3. 3. Kommersialism, mer än bara ett fenomen : En studie av kommersialismen inom svenska herrelitföreningar och om den miljö de verkar i, i förhållande till yttre partners.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ahlbin; Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit hybrid organizations; Marketing of the non-profit sector ; Non-profit association; public limited companies plcs ; Sports public limited companies Sport plcs ; Swedish Hockey League SHL ; Swedish Super League SSL ; Handball League; Allsvenskan; Ideella hybridorganisationer; marknadisering av den ideella sektorn ; ideell förening; aktiebolag AB ; idrottsaktiebolag IdrottsAB ; Svenska Hockeyligan SHL ; Svenska Superligan SSL ; Handbollsligan; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka herrelitföreningarnas beroende av yttre partners. Samtidigt lyfta fram elitföreningarnas användning av kommersiell verksamhet och hur det påverkar deras ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Preserving Values: When the Family is the Future. A qualitative study of pro-sustainable behavior in Swedish Family Businesses.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Marcus Rajkowski; Marcus Falck; [2020]
  Nyckelord :Family Business; Values; Organizational Culture; Long-Term Orientation; Sustainability;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore how family values influence the sustainability practices of family businesses in a long-term perspective, using Schein's Model of Organizational Culture. A multiple-case study of three long-standing, fully family-controlled firms was constructed to examine the purpose of the study. LÄS MER

 5. 5. Aktiemarknadsrättsaspekter på vinstsyftet: Särskilt om vinstsyftet som aktiebolagets beslutskriterium och om det kan medföra en skyldighet för målbolagsstyrelsen att söka alternativa erbjudanden i en budsituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agaton Lindgren; [2020]
  Nyckelord :associationsrätt; aktiebolagsrätt; aktiemarknadsrätt; takeover; takeover-reglerna; vinstsyfte; verksamhetssyfte; aktiebolag; ABL; aktiebolagslagen; vinstmaximeringsprincipen; offentliga uppköpserbjudanden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den svenska aktiebolagslagen stadgas att aktiebolag som utgångspunkt bedrivs i syfte att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna. I denna uppsats utreds innebörden detta vinstsyfte för att sedan diskuteras i en aktiemarknadsrättslig kontext. LÄS MER