Sökning: "profound intellectual and multiple disabilities"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden profound intellectual and multiple disabilities.

 1. 1. AKK till barn och unga med flerfunktionsnedsättning - en enkätstudie om svenska logopeders AKK-implementering inom barn- och ungdomshabiliteringen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Westher; Verme Josefin; [2021-08-05]
  Nyckelord :AKK; Flerfunktionsnedsättning; Logoped; Klinisk erfarenhet; Barn- och ungdomshabiliteringen; AAC; Profound Intellectual and Multiple Disabilities; Speechlanguage pathologist; Clinical experience; Child and youth habilitation;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine Swedish SLPs implementation of AAC to children and adolescents with Profound Intellectual and Multiple Disabilities (PIMD). Survey responses werecollected and analysed from 81 respondents in 8 regions. LÄS MER

 2. 2. Implementering av AKK för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättning - en studie av habiliteringslogopeders erfarenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lybing; Louise Törngren; [2021-02-12]
  Nyckelord :flerfunktionsnedsättning; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; logoped; barn- och ungdomshabilitering; tematisk analys; profound intellectual and multiple disabilities; augmentative alternative communication AAC ; speech and language pathologist SLP ; child and youth habilitation; thematic analysis;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate speech and language pathologist’s (SLPs) experiences when implementing augmentative and alternative communication (AAC) with children and adolescents with profound intellectual and multiple disabilities. Five SLPs participated in individual, semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Responsivitet hos föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättningar: Spelar lektyp roll?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Tove Eriksson; Andersson Lotta; [2021-02-03]
  Nyckelord :responsivitet; flerfunktionsnedsättning; lek; föräldra-barn-interaktion; tidig kommunikativ nivå; parental responsivity; profound intellectual and multiple disabilities; play; parent-child interaction; preverbal communication;

  Sammanfattning : Relatively little is known about communication of and with children with profound intellectual and multiple disabilities. The present study aimed to examine if parent responsivity were associated with differing play types in which parent and child interacted. LÄS MER

 4. 4. ”Tänker man rätt?” : En studie kring personalen i särskolans föreställningar om elever på tidig utvecklingsnivå ur ett intersektionellt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria Cronmalm; [2019]
  Nyckelord :Compulsory school for children with severe learning disabilities; Functionality; Gender; Intellectual disability; Intersectionality; Funktionalitet; Genus; Intellektuell funktionsnedsättning; Intersektionalitet; Särskola; Utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Elevgruppen som i fokus för studien befinner sig på tidig utvecklingsnivå, vilket innebär en mycket svår intellektuell funktionsnedsättning. Detta innebär stora nedsättningar inom en rad olika områden som t.ex. abstrakt tänkande, kommunikation och rörelseförmåga. LÄS MER

 5. 5. I never tried the swings before : Perspectives on urban greenspace from children with profound intellectual and multiple disabilities

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Lena Hanses; [2019]
  Nyckelord :Green access; greenspace; park; children; profound intellectual and multiple disabilities; PIMD; disability;

  Sammanfattning : To achieve the United Nations Sustainable Development Goal 11.7 aiming to create inclusiveand accessible greenspaces, there is need to involve children with profound intellectual andmultiple disabilities in research and planning practices. LÄS MER