Sökning: "prognos"

Visar resultat 1 - 5 av 534 uppsatser innehållade ordet prognos.

 1. 1. ATT FÖRLORA SIN ROLL I LIVET En litteraturöversikt om kvinnors erfarenheter av återhämtning efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Selma Berglund; Hanna Sjösten; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akut koronart syndrom; Erfarenheter; Kvinnor; Personcentrerad vård; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utveckling av behandling för hjärtinfarkt innebär att allt fler av de som insjuknar överlever. Att insjukna i hjärtinfarkt är traumatiskt och överlevnad följs av återhämtningsbehov. Den sekundärpreventiva vården behöver effektiviseras och nå fler för att minska mängden återinsjuknanden. LÄS MER

 2. 2. Om jag bara hade vetat : information om prognos till närstående vid obotlig cancer - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marija Angel; Johanna Mayer; [2023]
  Nyckelord :Cancer; Palliativ vård; Närstående; Prognos; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancersjukdomar utgör idag den andra vanligaste dödsorsaken i världen. Ungefär en fjärdedel av de som drabbas av cancer kan inte botas. När en sjukdom eller skada är bortom bot övergår sjukvårdens inriktning i palliation som ämnar att främja livskvalitet och lindra lidande. LÄS MER

 3. 3. Quality assessment of private weather station Netatmo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Viktor Israelsson; [2023]
  Nyckelord :netatmo; meteorology; smhi; weatherstation; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Netatmo is a brand of private weather stations that over the past decade, in many countries, have grown to outnumber the number of government based weather stations. In most fields of research, a high number of data points can increase accuracy and precision. LÄS MER

 4. 4. Riskfaktorer för Strongylus vulgaris – en enkätstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jessica Lernå; [2023]
  Nyckelord :Strongylus vulgaris; blodmask; stor blodmask; häst; avmaskning; riskfaktorer;

  Sammanfattning : I stort sett exponeras alla betande hästar för endoparasiter någon gång under sin levnad. Strongylus vulgaris, en av hästens stora blodmaskar, anses vara den hästparasit som är mest patogen och kan orsaka skador som är direkt fatala. Strongylus vulgaris har en fekal-oral livscykel som tar cirka sex till sju månader att fullborda. LÄS MER

 5. 5. Påverkan av elbilar på Sveriges transmissionsnät 2030

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Najafi Omid; Rajabi Elias; [2023]
  Nyckelord :Elbilar; transmissionsnät; effektöverföring; elektroteknik;

  Sammanfattning : Antal nyregistrerade laddbara personbilarbilar ökar märkbart för varje år.Enligt en prognos kommer cirka 2.5 miljoner laddbara bilar vara i trafik iSverige år 2030. Detta motsvarar hälften av personbilsflottan idag. LÄS MER