Sökning: "prognoser"

Visar resultat 1 - 5 av 368 uppsatser innehållade ordet prognoser.

 1. 1. Impact of different atmospheric forcings on surface mass balance estimates in Greenland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Stina Olandersson; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; surface mass balance; Greenland; climate models; numerical weather prediction models; surface energy balance; Arctic; climate change; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Greenland Ice sheet (GIS) is the second largest ice sheet on Earth and thus stores a large amount of Earths freshwater. Because of climate change and the Arctic amplification, GIS is experiencing changes and increased melt rates. The total mass budget determines the amount of sea level rise caused by input from freshwater from the GIS. LÄS MER

 2. 2. Recurrent neural networks in electricity load forecasting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Samiul Alam; [2018]
  Nyckelord :Recurrent neural networks electricity load forecasting lstm renewable energy;

  Sammanfattning : In this thesis two main studies are conducted to compare the predictive capabilities of feed-forward neural networks (FFNN) and long short-term memory networks (LSTM) in electricity load forecasting. The first study compares univariate networks using past electricity load, as well as multivariate networks using past electricity load and air temperature, in day-ahead load forecasting using varying lookback periods and sparsity of past observations. LÄS MER

 3. 3. EU-s direktiv om byggnaders energiprestanda : Om konsekvenser och umaningar för denSvenska byggbranschen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Katarzyna Oreziak; [2018]
  Nyckelord :passivhus;

  Sammanfattning : The growing ecological awareness makes energy saving, with particular emphasis on minimizing energy losses and exploiting renewable sources, increasingly important. Buildings account for 40% of total energy consumption, and thus have a huge impact on the environment. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie av kontrollerad elbilsladdning och dess påverkan på elnätet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Sebastian Jansson; [2018]
  Nyckelord :Kontrollerad elbilsladdning; effektreducering; fallstudie; Hyllie elområde; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att i ett lokalt elnät undersöka hur laddningen av elbilar påverkar lastmönster i elnätet, både i nuläget och i framtida simulerade situationer. Samt undersöka vilken potential det finns att flytta laddningen över tid i testområdet i Hyllie, Malmö. LÄS MER

 5. 5. Kvantitativa prognoser : Tillvägagångssätt för en statlig myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Niklas Johansson; John Rautiainen; [2018]
  Nyckelord :Forecasting; Forecasting process; Demand forecasting; Material planning; Prognoser; Prognostiseringsprocessen; Efterfrågeprognoser; Materialplanering;

  Sammanfattning : En effektiv materialhantering har en viktig del i hur konkurrenskraftig en organisation är och att utveckla sina arbetssätt inom detta område är en kontinuerlig utmaning. I en organisation utgör lagerhållning av varor en av de mest väsentliga logistikkostnaderna. Ett sätt att reducera dessa kostnader är genom prognostisering. LÄS MER