Sökning: "program 50-tal"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden program 50-tal.

 1. 1. Oppeby torg då, nu och sedan : att utveckla och förnya ett 1950-talstorg i Nyköping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ulrika Svensson; [2012]
  Nyckelord :Oppeby; torg; Nyköping; förortstorg; program 50-tal; 60-tal; förort; grannskapsplanering; stadsdelsförnyelse;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet på 30 hp är utfört vid institutionen för stad och land, SLU Ultuna. Examensarbetet handlar om Oppeby torg i Nyköping för vilket jag har tagit fram ett program. Ett program innehåller råd och riktlinjer för hur en miljö kan utvecklas och kan användas som underlag vid en eventuell upprustning av torget. LÄS MER

 2. 2. Effective use of open source GIS in rural planning in South Africa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Författare :Patrik Andersson; Anders Jürisoo; [2011]
  Nyckelord :Web GIS; informal settlements; maps; open source. rural planning; informella bosättningar; kartor; öppen källkod; landsbygdsplanering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta fram en arbetsmetod för att samla in, lagra och visualisera geografisk data på ett enkelt och billigt sätt, samt att man når en stor målgrupp med denna geografiska data. Studien riktar sig främst till arbete som pågår i utvecklingsländer och i miljöer där man jobbar med begränsade resurser. LÄS MER