Sökning: "programkoncept"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet programkoncept.

 1. 1. Fler partiledardebatter – “men det är ungefär samma ingredienser” : –  en kvalitativ studie om ökad konkurrens och nya strategier när SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen producerade partiledardebatter i valrörelsen 2014

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Österberg; Elvira Linderot; [2015]
  Nyckelord :Partiledardebatt; konkurrens; journalistik; tv; webb-tv; Aftonbladet; Expressen; TV4; SVT; valrörelse; valprogram;

  Sammanfattning : Titel: Fler partiledardebatter  – “men det är ungefär samma ingredienser” –  en kvalitativ studie om ökad konkurrens och nya strategier när SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen producerade partiledardebatter i valrörelsen 2014. Författare: Emma Österberg och Elvira Linderot Kurs, termin och år: Vetenskaplig C-uppsats, HT 2014 Antal ord i uppsatsen: 18 785 Problemformulering och syfte: I studien undersöks partiledardebatterna i tv och webb-tv i valrörelsen 2014, samt den nya konkurrenssituation som uppstod i samband med det. LÄS MER

 2. 2. Programformat - konceptskydd ur ett upphovsrättsligt och marknadsrättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Svensson; [2014]
  Nyckelord :Top-Dog; Tv-format; franchising; renomméskydd; upphovsrättslag; konceptskydd; programformat; programkoncept; marknadsföringslagen; fortsättningsverk; idéskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen var att ta reda på om den internationella handelsvaran programformat är möjlig att skydda i Sverige utifrån upphovsrättslig reglering och marknadsrättslig reglering avseende renommé. Jag har valt att använda mig av traditionell juridisk metod där rättskällorna lagtext, rättspraxis, förarbeten och doktrin ligger till grund för min undersökning. LÄS MER

 3. 3. Upplevd realism i dokusåpans verklighet : En studie om hyperrealitet i Expedition: Robinson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Madeleine Andersson; [2013]
  Nyckelord :Jean Baudrillard; dokusåpa; hyperrealitet; skådespelssamhälle;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar dokusåpan Expedition: Robinson som exempel på en hyperrealitet. Syftet är att förtydliga betydelsen av hyperrealitet som teoretiskt begrepp på ett svenskt sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Upphovsrätt vid TV-produktion - med fokus på förhållandet mellan medverkande och TV-bolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olga Ericsson; [2005]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det upphovsrättsliga förhållandet mellan medverkande och TV-bolag vid TV-produktion. Den växande TV-industrin och de möjligheter den digitala tekniken medför innebär att upphovsrätten får ökad betydelse för medverkande vid TV-produktion. LÄS MER

 5. 5. Skyddet av TV-format vid licensiering

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofie Strempel; [2004]
  Nyckelord :Law;

  Sammanfattning : Under senare r har konkurrensen mellan TV-kanaler kat kraftigt, inte minst efter det att det statliga monopolet p TV-sndningar har hvts. Detta har lett till en fokusering p att skapa program som kan locka s mnga tittare som mjligt. LÄS MER