Sökning: "programmering"

Visar resultat 1 - 5 av 956 uppsatser innehållade ordet programmering.

 1. 1. Digitala verktyg och programmering i matematikundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Cole; [2023-04-19]
  Nyckelord :Digitala verktyg; matematik; programmering; matematiklärare; ;

  Sammanfattning : Skolans digitalisering har medfört en hel del förändringar i hur matematikundervisning bedrivs. En stor förändring kan ses i det faktum att matematiklektioner nu för tiden ofta innehåller moment där digitala verktyg används. LÄS MER

 2. 2. A Language for Board Games – Development of an Embedded Domain-Specific Language for Describing Board Games

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Edvin Alestig; Joel Ericson; Erik Eriksson; Lukas Schiavone; Filip Torphage; Joakim Tubring; [2023-03-03]
  Nyckelord :DSL; domain-specific languages; Haskell; functional programming; board games; game theory; domänspecifika språk; funktionell programmering; brädspel; spelteori;

  Sammanfattning : In recent years board games have increasingly found themselves in the digital medium. One way to enable easier creation of digital board games is to create a domainspecific language (DSL) for that purpose. This thesis details the process of developing an embedded DSL for describing board games with Haskell as its host language. LÄS MER

 3. 3. Visualisering av referenser i Python – Utvecklandet av LearnyPy, en webbapplikation för att främja undervisningen av programmering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Moa Berglund; Saga Hassellöf; Simon Johansson; Alex Phu; Vera Svensson; Yenan Wang; [2023-03-03]
  Nyckelord :Undervisning; Python; Skulpt; referens; programmering; webbapplikation; graf; visualisering;

  Sammanfattning : Att förstå hur variabler och objekt relaterar till varandra kan vara svårt för nybörjare inom programmering. Behovet av utbildade programmerare växer och effektiva redskap för att undervisa programmering är därför önskvärt. LÄS MER

 4. 4. Analyzing the performance of active learning strategies on machine learning problems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Vendela Werner; [2023]
  Nyckelord :computer science; bioinformatics; machine learning; active learning; artificial intelligence; supervised learning; Astrazeneca; maskininlärning; artificiell intelligens; datorvetenskap; active learning; bioinformatik; supervised learning;

  Sammanfattning : Digitalisation within industries is rapidly advancing and data possibilities are growing daily. Machine learning models need a large amount of data that are well-annotated for good performance. To get well-annotated data, an expert is needed, which is expensive, and the annotation itself could be very time-consuming. LÄS MER

 5. 5. Radar and sea clutter simulation with Unity 3D game engine

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Mikael Johnsson; Linus Bergman; [2023]
  Nyckelord :radar simulation; sea clutter simulation; game engine; Unity; ray tracing; compute shader; graphics programming; GPU; radarsimulering; sjöklottersimulering; spelmotor; Unity; strålspårning; compute shader; grafisk programmering; GPU;

  Sammanfattning : Game engines are well known for their use in the gaming industry but are starting to have an impact in other areas as well. Architecture, automotive, and the defence industry are today using these engines to visualise and, to some extent, test their products. LÄS MER