Sökning: "programmering"

Visar resultat 1 - 5 av 749 uppsatser innehållade ordet programmering.

 1. 1. Measuring Product Dimensions during Assembly

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Serhat Koca; Hilda Andersson; [2021]
  Nyckelord :Production; Inspection; Vision Technology; Quality; Product Dimension; Measurement.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the spring term of 2021 a thesis was carried out at Volvo Trucks GTO. Volvo Trucks is one of the largest and most successful actors in the automotive industry and delivers trucks all over the world. The company offers trucks that can be customized and adapted according to the customer wishes. LÄS MER

 2. 2. User Application Development For CANLoRa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Linnéa Olsson; Markus Rydeberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wireless communication is becoming more common today. In all industries, there is a great interest in shifting from wired communication to wireless communication. Thus, technologies that enable wireless data transmission are becoming more suitable in the industry. LÄS MER

 3. 3. Positionering med hjälp av Accesspunkter i ett slutet WiFi-nätverk : En delstudie för Sjöfartshögskolan i Kalmar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :John Brolin; Alexander Hörsne Malmborg; [2021]
  Nyckelord :Positioning; programming; low-cost; WiFi; ESP32; Artificial intelligence; Positionering; programmering; low-cost; WiFi; ESP32; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens syftar på en maskins förmåga att fatta egna beslut. Maskinen skall sedan utföra en handling baserat på beslutet, allt detta utan människans inblandning. Positionsnoggrannheten för fartyg är något som på senare tid ställs allt högre krav på, inte minst i offshoreindustrin. LÄS MER

 4. 4. Giving programming novices affirmation on their programming skills through gamification: A proposed IT artefact

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ida Petersson; Hannes Samskog; [2021]
  Nyckelord :IT artefact; learning programming skills; programming environment; programming confidence; learning to code; motivation; code affirmation; gamification; IT artefakt; lära sig programmeringskunskaper; programmeringsmiljö; programmeringstillförsikt; lära sig koda; motivation; kodkunskapsbekräftelse; gamifiering;

  Sammanfattning : This design science research proposes an IT artefact consisting of a website and a client application with the focus of letting users receive programming tasks which they will then try and solve, and have their solutions evaluated, thereby giving affirmation on their programming skills. The study sprung from the need to give programming novices confidence in their abilities to write sufficient code solutions to programming tasks. LÄS MER

 5. 5. Automatiserad primerdesign för kandidatgener

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Therese Thomsson; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Genom att använda algoritmer och mjukvara kan gamla metoder inom molekylärbiologin effektiviseras. Målet med arbetet var att framställa ett program som automatiserar produktionen av överlappande primrar för kandidatgener. Genom att ta tre olika inputs från användaren så skulle förslag till unika primerpar framställas. LÄS MER