Sökning: "programming"

Visar resultat 1 - 5 av 2769 uppsatser innehållade ordet programming.

 1. 1. Does Question-Based Learning Increase Student Confidence in Programming?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hanna Snarberg; Hanna Almqvist; [2022]
  Nyckelord :E-learning; Question-based learning; Self-assessment; Confidence; Gender; Introductory programming.;

  Sammanfattning : An increasingly evident trend within higher education is the transition to online settings and the emergence of new online learning initiatives. This study evaluates an online learning environment which incorporates question-based learning.  Previous research has shown that question-based learning accelerates student learning. LÄS MER

 2. 2. Designartefakter som kommunikationsverktyg inom mjukvaruutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Victoria Hjalmarsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samarbetet mellan UX (User Experience) Designers och mjukvaruutvecklare är sällan helt friktionsfritt, vilket delvis beror på sammanflätningen av deras olika arbetssätt, kommunikationssätt samt otydligheter i hur samarbetet bäst bör gå till. Designers lämnar ofta över designprototyper till utvecklare inför implementering, vilket innebär att de fungerar som ett kommunikationsverktyg mellan parterna. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av en API-Hubb : Django REST Framework och React

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Lukas Harnesk; [2022]
  Nyckelord :Django; Django Rest Framework; API; Python; React; Post-greSQL; databas; JavaScript; JSON;

  Sammanfattning : Idag hämtar anställda på Bredband2 data från olika databaser på ett interntsystem som kallas en API-Hubb.  Denna API-Hubb samlar all informationsom kunder, telefonnummer, tjänster och kunders personliga data genomAPI (Application Programming Interface) förfrågningar. LÄS MER

 4. 4. An evaluation of Language Integrated Queries (LINQ)

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mathias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Accessing data in databases is an everyday operation that has to function with high performance. The use of Structured Query Language has for a long time been the default way of retrieving and modifying data. Another common approach is through the use of an Object-Relational Mapper. LÄS MER

 5. 5. Development of a Python Pipeline for the Analysis of Campylobacter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Elvira Zetterberg; Evelina Andersson; Alma Nilsson; Moa Qvarnlöf; Corinne Olivero; Julia Sulyaeva; [2022]
  Nyckelord :Campylobacter; WGS; pipeline; sequence alignment; Illumina; ARIBA;

  Sammanfattning : Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, is a government agency that works for better animal and human health with a primary focus on infectious animal diseases. One of their projects involves tracking the spread of Campylobacter infection in broilers and the occurrence of antimicrobial resistance in these bacteria. LÄS MER