Sökning: "progression i läromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden progression i läromedel.

 1. 1. Går det framåt? : En multimodal textanalys av läromedelsserien Språkis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Lehrberg; Hanna Sköld; [2020]
  Nyckelord :Kontextuell progression; multimodalitet; multimodal textanalys; nyanländ; svenska som andraspråk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få inblick i om det sker en kontextuell progression i läromedelsserien Språkis, vilken riktar sig till nyanlända elever och elever med svenska som andraspråk. Målet med studien är att få större kännedom om den multimodala stöttning som eleverna har att tillgå i dessa läromedel. LÄS MER

 2. 2. Representationsformer i algebrans värld : En läromedelsanalys om representationers progression i år 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Joakim Andersson; [2020]
  Nyckelord :Algebra; Läromedel; Progression; Representationsformer;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att analysera olika läromedels uppbyggnad och struktur med fokus på representationsformernas progression i kunskapsområdet algebra. Anledningen till att studien handlar om just detta är för att algebra är ett väldigt viktigt område i matematiken för att förbereda elever för framtida matematiska områden. LÄS MER

 3. 3. What’s the question? : En innehållsanalys av frågor som relateras till texter i läromedel för engelska i årskurs 7-9

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Skoog; [2019]
  Nyckelord :läromedel; läromedelsfrågor; engelskundervisning; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Lärobokstexter är vanligt förekommande i engelskundervisningen, där läromedlen ofta innefattas som vägledning och struktur för läraren och eleverna. Enligt tidigare forskning kan de frågor som relateras till läromedelstexterna ses som en form av stöttning där eleverna genom dem kan främja sin läsförståelse och språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Tid och klockan i läromedel : En läromedelsanalys med fokus på de matematiska förmågorna och representationsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Sheima Al-Grety; [2019]
  Nyckelord :textbooks; mathematics; clock; time; forms of repre-sentations; mathematical competencies; Läromedel; matematik; klocka; tid; representationsformer; förmågor;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to analyse time and clock and its progression in textbooks, for grades 4–6. The study also aimed, based on tasks linked to clock and time, to analyse which representation forms and mathematical competencies are trained in the selected textbooks. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning inom digitala läromedel i matematik : Återkoppling - nödvändigt för både lärare och elev

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jeanette Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Mathematics; feedback; digital teaching aids; teachers; assessment; Matematik; återkoppling; digitala läromedel; lärare; formativ bedömning.;

  Sammanfattning : The use of digital teaching materials in mathematics is becoming increasingly more common within school teaching. Examining the teaching material becomes an important part of the teacher's work. Not least to ensure a successful teaching that is quality assured, against the Swedish curriculum. LÄS MER