Sökning: "progression"

Visar resultat 1 - 5 av 737 uppsatser innehållade ordet progression.

 1. 1. EMPTYING THE SCHOOL OF ATHENS A quantitative analysis of the link between the Eurozone crisis and declining worker productivity in the Greek economy

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikael Hemlin; [2019-09-13]
  Nyckelord :Greece; euro crisis; worker productivity; human capital transfers; optimum currency area theory; worker flexibility;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the causes of Greece’s worker productivity declinein the aftermath of the euro crisis. Through the employment of three groups of time-seriesregressions, the empirical analysis of the thesis demonstrates that: 1) there exists anunambiguous correlation between the unfolding of the euro crisis and Greece’s declining worker productivity – a correlation which is entirely disconnected from the progression of thecountry’s competitiveness; 2) the progression of the crisis is intimately correlated withGreece’s recent surge in human capital emigration; and 3) this outflow of human capital-richworkers may explain a large portion of Greece’s worker productivity decline since 2008. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för ordförrådsutveckling på SFI: en frekvensbaserad lexikalisk analys av ord i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Leila Swartling; [2019-04-10]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ordundervisning; frekvensbaserad lexikalisk analys; rich instruction; frekvensordlista; svenska för invandrare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ord som undervisas på svenska för invandrare (SFI) kurs C och D korrelerar med frekvensordlistor över det svenska språket samt om kurs D innehåller fler ovanliga ord än kurs C. Under fyra observationstillfällen hos två olika lärare samlade jag in vilka ord som de fokuserade på i hög grad, det vill säga ord som fick rich instruction, och i lägre grad, det vill säga ord som fick grundläggande definition. LÄS MER

 3. 3. Aspekter som blir kritiska vid beräkningar med decimaltal : En studie om kritiska aspekter vid skriftliga beräkningar i addition och subtraktion.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Camilla Stridh; Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :skriftliga beräkningar; decimaltal; kritiska aspekter; addition; subtraktion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera kritiska aspekter i addition och subtraktion med tal i decimalform samt om och i så fall hur dessa synliggörs vid skriftliga beräkningar av elever i skolår 5 och skolår 7 från två skolor i Sverige. Med utgångspunkt i variationsteorin har empirin samlats in genom tester och intervjuer. LÄS MER

 4. 4. A Partially Observable Markov Decision Process for Breast Cancer Screening

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Joshua Hudson; [2019]
  Nyckelord :POMDP; Markov Decision Process; Breast Cancer; Screening; Operations Research;

  Sammanfattning : In the US, breast cancer is one of the most common forms of cancer and the most lethal. There are many decisions that must be made by the doctor and/or the patient when dealing with a potential breast cancer. LÄS MER

 5. 5. Classification of High Risk Prostate Cancer using Deep Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Elin Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Prostate Cancer; CNN; Deep Learning; PRIAS; Active Surveillance; Digital Pathology; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Prostate cancer is one of the most common types of cancer for men, making proper diagnostic essential. Using machine learning as a tool to help in digital pathology has become increasingly popular and helps to limit the high intra observer variability between pathologists. LÄS MER