Sökning: "progressive collapse"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden progressive collapse.

 1. 1. Säkerhet mot fortskridande ras för prefabricerade elementväggar : UNDERSÖKNING AV FLERBOSTADSHUS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hussein Al Lafta; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Progressive collapses may occur when a bearing wall is eliminated for various reasons. It can be a gas explosion or collision accident of a train or a vehicle, but also during renovation of a building component. After the wall has been eliminated, the building should be undamaged and not suffer a progressive collapse. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan dimensioneringsmetoder av prefabelement med avseende på fortskridande ras

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Rani Haddad; Sevarios Varli; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Progressive collapse is nowadays an important subject when building prefabricated constructions due to the weak connections between the elements. The instructions for designing with regards to progressive collapse given by the Eurocode is unclear, there is no clear indication on how the method shall be used, when it shall be used or how it shall be used. LÄS MER

 3. 3. Structural robustness - FE methodology for analysing alternate load paths in buildings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Axel Kjellman; [2017]
  Nyckelord :accidental action; robustness; finite element method; FE; dynamics; progressive collapse; redundancy; alternate path; notional removal; precast; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Robust structures are necessary in order to avoid a progressive collapse if a local failure occurs, for instance, failure of a column. Robustness is achieved in structures by designing them for so-called accidental actions, such as an explosion or a vehicle impact. LÄS MER

 4. 4. Robusthet och fortskridande ras av 22-våningshus med trästomme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Ruben Gustafsson; Mickael Malara; [2017]
  Nyckelord :rotational stiffness; CLT; cross laminated timber; progressive collapse; ductility; robustness; accidental actions; engineered wood; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Intresset för att bygga fler och högre trähus i Sverige har senaste tiden ökat bland annat då trä är ett betydligt mer miljövänligt alternativ att bygga med än stål och betong. Stomsystem i trä har dock ingen naturlig sammanhållning likt en platsgjuten betongstomme och därför måste anslutningarna i en trästomme hanteras explicit. LÄS MER

 5. 5. Utdragskapacitet Sidokoppling Håldäck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :William Sandahl; Jesper Bragsjö; [2017]
  Nyckelord :concrete; precast concrete; hollow-core slabs; joints; tie-connections; tensile capacity; pull-out test; accidental loads; progressive collapse; betong; prefabricerad betong; håldäckselement; förband; koppling; dragkapacitet; utdragsprov; olyckslast; fortskridande ras;

  Sammanfattning : To achieve structural integrity in precast concrete systems, connections between elements must be capable to transfer both vertical and horizontal loads which puts high demands on single ties. Hollow-core slabs are often used to stabilize the structural system which puts high demands on the connections between the slab and the buildings stabilizing units. LÄS MER