Sökning: "progressive collapse"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden progressive collapse.

 1. 1. Utformning av dragband i en KL-T konstruktion med hänsyn till olyckslast : En beskrivande studie hur kraven för olyckslast bestäms och hur sammanfogning av dragband kan utföras i en KL-T konstruktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Felix Alsén; Niklas Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Indirect method; EKS 11; Accidental loads; Tension ties; Vertical ties; Horizontal ties; Robustness; CLT; Indirekt metod; EKS 11; Olyckslast; Dragband; Vertikala dragband; Horisontala dragband; Robusthet; KL-T;

  Sammanfattning : Intresset av att uppföra byggnader i trä har ökat i kombination med att kunskapen inom ämnet har vuxit. KL-T är träskivor som kan formas efter behov, balkar, pelare, bjälklag samt väggar kan samtliga utföras som KL-T element. LÄS MER

 2. 2. Analysis of progressive collapse in single-story buildings affected by local fire

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Tim Hedlund; [2020]
  Nyckelord :Progressive collapse; Catenary force; Local fire; Steel buildings; Finite element analysis;

  Sammanfattning : When a building is exposed to fire, it is required to remain structurally stable for a period of time. The regulations do however allow some types of localised failures within this time frame. LÄS MER

 3. 3. Säkerhet mot fortskridande ras för prefabricerade elementväggar : UNDERSÖKNING AV FLERBOSTADSHUS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hussein Al Lafta; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Progressive collapses may occur when a bearing wall is eliminated for various reasons. It can be a gas explosion or collision accident of a train or a vehicle, but also during renovation of a building component. After the wall has been eliminated, the building should be undamaged and not suffer a progressive collapse. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering av okänd olyckslast med avseende på sammanhållning och duktilitet av prefabricerade betongelement : Praktisk jämförelse mellan EKS 10 och EKS 11

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Nicklas Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Accidental load; Progressive collapse; Ties; Olyckslast; Fortskridande ras; Dragband;

  Sammanfattning : För att motverka ett fortskridande ras vid olika typer av olyckor, såsom påkörning av en pelare eller en invändig explosion, ska en byggnad ha en viss form utav robusthet. Tidigare när byggnader dimensionerades med tumregler uppnåddes en form utav robusthet per automatik. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan dimensioneringsmetoder av prefabelement med avseende på fortskridande ras

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Rani Haddad; Sevarios Varli; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Progressive collapse is nowadays an important subject when building prefabricated constructions due to the weak connections between the elements. The instructions for designing with regards to progressive collapse given by the Eurocode is unclear, there is no clear indication on how the method shall be used, when it shall be used or how it shall be used. LÄS MER