Sökning: "project management insurance"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden project management insurance.

 1. 1. Smart Contracts, Insurtechs and the Future of Insurance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :John Scherrer; Abtin Salahshor; [2020]
  Nyckelord :Smart contracts; Blockchain; Insurance; Insurtech; Diffusion theory; Adoption barriers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The insurance industry is notoriously conservative and has seen comparably few technological improvements in the last fifty years. A wave of new technology- driven insurance firms, or insurtechs, is changing that. LÄS MER

 2. 2. THE IMPACT OF THE INTERNET OF THINGS ON ESTABLISHED BUSINESS MODELS - A multiple case study of Swedish insurance companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Emanuelsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Insurance; Internet of Things; IoT; Business Model; Business Model Canvas; Business Model Innovation;

  Sammanfattning : Master’s Degree Project in Innovation and Industrial Management. Master’s Degree Project in Innovation and Entrepreneurship... LÄS MER

 3. 3. Förändringsledningens betydelse vid implementering av automatiseringsprocesser : Managementmodeller, nödvändigt eller avgörande för att lyckas med förändringsarbetet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jonas Bogren; Anca Carpinisan; [2019]
  Nyckelord :change management; insurance; management; organizational change; sociology;

  Sammanfattning : Title: The importance of transition management during implementations of automised processes: Management models, are they crucial for the successful implementation of organizational change? Authors: Anca Carpinisan & Jonas Bogren Transition management is very common within companies, mostly because development and change is an ongoing process. Transition management has become increasingly important when companies are developing, especially when they are implementing process automation. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Value Proposition for the Digitalization of the Fire Inspection: A Case Study of the Swedish Fire Protection Association

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simona Di Luozzo; [2018-08-01]
  Nyckelord :business model and business model innovation; sustainable business model; value creation and value capture; business model Canvas and value proposition Canvas; portfolio of business models and finally business model and digitalization;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. Hur kan landskapsarkitekten arbeta för att öka den biologiska mångfalden? : livsmiljöer och spridningsvägar i Bananparken/Skingatornstoften

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Nilsson; [2018]
  Nyckelord :biologisk mångfald; landskapsarkitekt; ekosystemtjänster; hållbar utveckling; livsmiljöer; spridningsvägar;

  Sammanfattning : I detta arbete genomförs en litteraturstudie i syfte att undersöka om och på vilket sätt den biologiska mångfalden är en fråga för landskapsarkitekten samt på vilket sätt landskapsarkitekten genom gestaltning kan bidra till att öka den biologiska mångfalden. Ett gestaltningsförslag grundat i litteraturstudien görs i Bananparken/Skingatornstoften i Lund för att ge ett exempel på hur parkens ekologiska värde skulle kunna öka. LÄS MER