Sökning: "project management insurance"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden project management insurance.

 1. 1. Sustainable Value Proposition for the Digitalization of the Fire Inspection: A Case Study of the Swedish Fire Protection Association

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simona Di Luozzo; [2018-08-01]
  Nyckelord :business model and business model innovation; sustainable business model; value creation and value capture; business model Canvas and value proposition Canvas; portfolio of business models and finally business model and digitalization;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Hur kan landskapsarkitekten arbeta för att öka den biologiska mångfalden? : livsmiljöer och spridningsvägar i Bananparken/Skingatornstoften

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Nilsson; [2018]
  Nyckelord :biologisk mångfald; landskapsarkitekt; ekosystemtjänster; hållbar utveckling; livsmiljöer; spridningsvägar;

  Sammanfattning : I detta arbete genomförs en litteraturstudie i syfte att undersöka om och på vilket sätt den biologiska mångfalden är en fråga för landskapsarkitekten samt på vilket sätt landskapsarkitekten genom gestaltning kan bidra till att öka den biologiska mångfalden. Ett gestaltningsförslag grundat i litteraturstudien görs i Bananparken/Skingatornstoften i Lund för att ge ett exempel på hur parkens ekologiska värde skulle kunna öka. LÄS MER

 3. 3. Processförbättring av projektstyrning vid internutveckling av kundorienteradesystem : En etnografisk fallstudie på Alecta Pensionsförsäkringar AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Liv Sundman; [2018]
  Nyckelord :Processförbättring; projektledning; agila processer; etnografisk studie; fallstudie; kundorienterade system; intern utveckling; informationsteknologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study and evaluate a project management process on a company as well as its application within the company and finally to propose improvements that can be made. The research consists of a literature study and an ethnographic case study at one of the development units at Alecta Pensionsförsäkringar AB. LÄS MER

 4. 4. A strategic integration between Agile and traditional project management approaches for a clear view on Project Closure in the Insurance industry : The Intesa Sanpaolo Life's case study

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Cathy Bipasha Sarkar; Marco Locatelli; [2018]
  Nyckelord :Project Management; Strategic Project Management; Waterfall; Agile Project Management; Project Closure; Project Closeout; Insurance Company;

  Sammanfattning : This thesis seeks to better understand how a combination of different project management approaches could lead organisations to cope with project closure in more effective ways. More specifically, a coexistence of Waterfall and Agile project management is examined and presented as positive contribution to insurance and investment organisations for more effective transitions from project management to business-as-usual. LÄS MER

 5. 5. Exploring IBM Integration Designer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Jonathan Ellström; [2017]
  Nyckelord :BPM; CSN; SCA; HTTP; SOAP; EJB; JMS; SMS; API.;

  Sammanfattning : The interest for Business Process Management (BPM) is increasing in Sweden. Government agencies such as the Swedish Nation Board of Student Aid (CSN), the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket) and the Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan) are implementing BPM into their organizations. LÄS MER