Sökning: "project management teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden project management teorier.

 1. 1. Gynnas konkurrerande jordbrukare av samarbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Niilekselä; Ida Sundström; Ellen Traung; Denis Larsson; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; Competition; Agriculture; members; Co-opetition and cooperatives.; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Do competing farmers benefit from cooperation? Seminar date: 2020-01-17 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level. Authors: Denis Larsson, Lovisa Niilekselä, Ida Sundström and Ellen Traung Advisor: Magnus Johansson. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsöverföring som verktygför implementering avhållbarhetsarbete : En fallstudie inom järnvägsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Anna Stolpe; Jennifer Atterström; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; railway; levels of knowledge; knowledge management; project based organizations.; Hållbarhet; järnväg; kunskapsnivåer; kunskapsöverföring; projektbaserad organisation.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som används frekvent i diverse sammanhang och blir allt merpopulärt . I FN:s världsomfattande Agenda 2030 beskrivs 17 globala hållbarhetsmål som ettförsök till att konkretisera vad som bör arbetas med för att skapa hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsöverföring som verktyg för implementering av hållbarhetsarbete : En fallstudie inom järnvägsprojekt

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jennifer Atterström; Anna Stolpe; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; railway; levels of knowledge; knowledge management; project based organizations.; Hållbarhet; järnväg; kunskapsnivåer; kunskapsöverföring; projektbaserad organisation.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som används frekvent i diverse sammanhang och blir allt mer populärt. I FN:s världsomfattande Agenda 2030 beskrivs 17 globala hållbarhetsmål som ett försök till att konkretisera vad som bör arbetas med för att skapa hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Normed Sustainability : A socio-technological journey in hygiene practices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :HANNA GUSTAFSSON; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; norm-critic; energy practices; hygiene; Hållbar utveckling; normkritik; energipraktiker; hygien;

  Sammanfattning : This report will guide you through a journey of a socio-technological research where questions evolved from the intertwining of technology and social structures will be answered. During spring 2019, this research project has taken part as a pilot study of a research project called Gendered sustainability: Norm-Critical explorations of energy practices for everyday transitions. LÄS MER

 5. 5. Implementering av automatiseradsvetsteknik : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Marte Erlien; [2019]
  Nyckelord :business development; change management; management systems; total quality management; robotic welding; welding technology; förändringsledning; ledningssystem; kvalitetsbristkostnader; offensiv kvalitetsutveckling; robotsvetsning; svetsteknik; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : The degree projects purpose is to explore, analyze and explainwhat quality improvements robotic welding can bring to a company’soperations. The study was carried out as a qualitative case studywith an inductive approach. LÄS MER