Sökning: "project-based companies"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden project-based companies.

 1. 1. Erfarenhetsåterföringens påverkan inom projekteringsfasen i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Blendi Tahirsylaj; Anel Bihorac; [2023]
  Nyckelord :Experience feedback; knowledge; planning phase; construction; Erfarenhetsåterföring; kunskap; projektering; bygg;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utforskat erfarenhetsåterföringen roll i ett av Sveriges största byggföretag som valt att vara anonyma. Studiens fokus riktades främst på hanteringen av erfarenhet för att förbättra projekteringsprocessen och organisationens prestanda. LÄS MER

 2. 2. Organisatoriskt samspel för framgång : En kvalitativ enfallsstudie om interorganisatorisk projektstyrning  

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Joakim Aronsson; Simon Mourad; [2023]
  Nyckelord :Project; project management; interorganizational project; interorganizational aspects; project operations; partnering project; partnering declaration; project management model; temporary organizations; Projekt; projektstyrning; interorganisatoriska projekt; interorganisatoriska aspekter; projektverksamhet; partneringprojekt; partneringdeklaration; projektstyrningsmodell; temporära organisationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Projektverksamhet står för 30% av all affärsverksamhet och har idag kommit att bli en viktig del i det svenska näringslivet. Det är vanligt att projektbaserade organisationer erbjuder unika lösningar som produceras och levereras i projektform. LÄS MER

 3. 3. How to turn “less bad” into good without limit : to measure companies’ positive climate impact

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Kajsa Eliasson; [2023]
  Nyckelord :digitalization; avoided emission; carbon handprint; Scope 4; building; construction; building 4.0; consultancy; project-based industries; carbon assessment; environmental impact; environmental strategies; climate potential;

  Sammanfattning : Climate change is an urgent problem threatening life as we know it. To combat the problem there is a high need to reduce this generation’s human-induced Greenhouse Gasses (GHGs). LÄS MER

 4. 4. The subcontractor chain - control and follow-up in the construction industry

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Isak Hedberg; Yousef Toumeh; [2023]
  Nyckelord :UE-kedjan; underentreprenör; underentreprenörskedjan; kontroll; uppföljning; arbetskriminalitet; byggbranschen;

  Sammanfattning : Byggbranschen är projektbaserad och för varje projekt upprättas en ”tillfällig fabrik” som ofta leder till komplexa försörjningskedjor och tillfälliga projektorganisationer. Huvudentreprenören kompletterar sin organisation med underentreprenörer som bidrar med spetskompetenser och hindrar entreprenadsumman från att skjuta i höjden. LÄS MER

 5. 5. Extern design och marknadsföringssamarbete - ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Christina Maria Iliadou; Mariann Ebrahim; [2022]
  Nyckelord :external design; marketing; marketing lead; design lead; co-branding; collaboration patterns; innovation; brand consistency; star-based designer.; extern design; marknadsföring; marketing lead; design lead; co-branding samarbetsmönster; innovation; varumärkeskonsistens; stjärndesigner;

  Sammanfattning : The lack of synergy between design and marketing departments can result in less innovative products which can lead to less customer satisfaction. This problem has affected the perfume and cosmetic industry as well, which is considered to be an industry with high competitiveness but also a high innovation rate. LÄS MER