Sökning: "project-based organizations"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden project-based organizations.

 1. 1. Kunskapsöverföring som verktygför implementering avhållbarhetsarbete : En fallstudie inom järnvägsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Anna Stolpe; Jennifer Atterström; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; railway; levels of knowledge; knowledge management; project based organizations.; Hållbarhet; järnväg; kunskapsnivåer; kunskapsöverföring; projektbaserad organisation.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som används frekvent i diverse sammanhang och blir allt merpopulärt . I FN:s världsomfattande Agenda 2030 beskrivs 17 globala hållbarhetsmål som ettförsök till att konkretisera vad som bör arbetas med för att skapa hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsdelning i projektmiljö : En fallstudie på ett företag som arbetar i projekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michelle Johansson; Emma Lundbäck; Rebecca Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Knowledge sharing; Knowledge Management; project-based organization; project environment; agile; Kunskapsdelning; kunskapshantering; projektbaserad organisation; projektmiljö; agilitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka verktyg som används för att främja kunskapshantering inom ett företag som arbetar i projekt, då tidigare forskning indikerar att projektformen medförsvårigheter i arbetet med kunskapshantering. För att besvara syftet undersöker uppsatsen vilka förutsättningar som är avgörande för att kunskapsdelning ska komma till stånd samt vilka metoder som finns att tillgå för att dela och överföra kunskap inom och mellan projekt. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsöverföring som verktyg för implementering av hållbarhetsarbete : En fallstudie inom järnvägsprojekt

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jennifer Atterström; Anna Stolpe; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; railway; levels of knowledge; knowledge management; project based organizations.; Hållbarhet; järnväg; kunskapsnivåer; kunskapsöverföring; projektbaserad organisation.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som används frekvent i diverse sammanhang och blir allt mer populärt. I FN:s världsomfattande Agenda 2030 beskrivs 17 globala hållbarhetsmål som ett försök till att konkretisera vad som bör arbetas med för att skapa hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Implementing and diffusing innovation at a Swedish construction company : The case of implementing the digital delivery container

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Thrudur Starradottir; Tom Wullimann; [2019]
  Nyckelord :implementation; diffusion; innovation; construction industry; project-based organization; decentralized organization;

  Sammanfattning : The construction industry is often perceived as conservative and slow to innovate. Previous studies have explanations for why this is the case and attempt to look further into why implementing and diffusing innovation in the construction industry is different, and somewhat more challenging than in other industries. LÄS MER

 5. 5. Är projektledarens praxis relevant för projekteffektivitet? : En studie om övergången mot personliga aspekter och dess betydelse för projekteffektivitet.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Elin Viklund; Daniel Thulin; [2019]
  Nyckelord :Projekteffektivitet; Projektledarpraxis; Psykosociala aspekter; PLS-analys; Byggindustri;

  Sammanfattning : Bakgrund. I nio av tio byggprojekt överstiger kostnaderna budgeten. För att anpassa sig till dagens projektbaserade organisationsklimat krävs det att organisationer blir mer adaptiva för att kunna hantera förändringar orsakade av extern turbulens. LÄS MER