Sökning: "projekt arbete ämne"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden projekt arbete ämne.

 1. 1. Effektiv mobilitet i den Smarta staden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Amanda Bellborn; Viktoria Björnberg; [2020]
  Nyckelord :Smarta städer; ITS; mobilitet; IoT; Smart Cities; mobility; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : About 85% of Sweden’s population live in a city, which have resulted in great amounts of traffic in the cities. To deal with the increasing traffic, decrease the disadvantages that the traffic creates and achieve effective mobility ITS, Intelligent transport system, and IoT, internet of things applications offer digital tools to solve the rising issues. LÄS MER

 2. 2. En kartläggning av arbetet med slutdokumentation : En fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sofia Hörnblad; [2020]
  Nyckelord :Construction industry; Final project documents; Final stage; Standardizing; Experience feedback; Slutdokumentation; Bygg- och anläggningsprojekt; Erfarenhetsåterföring; Standardisering;

  Sammanfattning : Byggprocessen är komplex, stor och väldigt omfattande. Det innefattar många delar och samarbeten mellan flera olika aktörer. Inom byggbranschen så tittas det hela tiden på hur det kan optimeras genom att förbättra logistiklösningar, minska slöseri och fler lösningar för att spara på både pengar och miljö. LÄS MER

 3. 3. ASSET-LIABILITY MANAGEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF A PENSION FOUNDATION : SIMULATION AND EVALUATION OF INVESTMENT- AND PORTFOLIO SELECTION STRATEGIES

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Jean-Pierre Kayal; Martin Norberg; [2020]
  Nyckelord :Investment strategies; Portfolio Selection Strategies; Pension Foundation;

  Sammanfattning : Asset Liability Management is a current topic where accountability of asset management is of high importance. This is a result of continuously increasing investments in the stock market globally. The globalisation exposes a big part of the different markets to the same types of risk. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Using DMSO as a Cosolvent for Ligand Binding Studies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Biofysikalisk kemi

  Författare :Simon Birgersson; [2019]
  Nyckelord :Galectins; Nuclear Magnetic Resonance; NMR; Biophysical Chemistry; Relaxation; CPMG; ITC; Biofysikalisk Kemi; Kärnmagnetisk resonans; Technology and Engineering; Chemistry; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : DMSO sees common application as a solvent for studies of synthetic molecules in biological systems, in fields such as drug design. Despite this, the possibility and nature of solvent interactions with both synthetic ligand and their target macromolecules is widely unexamined. LÄS MER

 5. 5. 3D-visualisering i mark- och anläggningsprojekt. : En studie utifrån Veidekkes förutsättningar att implementera 3D-modeller i produktion.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oliver Radtke; Markus Kellgren; [2019]
  Nyckelord :Infrastructure and earthworks; construction; VCD; BIM; 3D-visualization; Mark och anläggning; byggproduktion; VDC; BIM; 3D-visualisering;

  Sammanfattning : Samhällsdigitaliseringen har lett till att byggbranschen mer och mer strävar efter att digitalisera verktyg och arbetssätt. Att presentera projekt i 3D har därför blivit ett hett ämne där flera aktörer strävar efter att både projektera och nyttja 3D ute i produktionen. LÄS MER