Sökning: "projekt buffert"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden projekt buffert.

 1. 1. Ett cirkulärt samhälle med sulfidjord : Behandling och återanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Markus Höegh; [2020]
  Nyckelord :Sulfidjord; neutralisering; behandling; bränd kalk; bioaska;

  Sammanfattning : I Sverige förekommer det sura sulfatjordar som är resultatet av när sulfidrika sediment, som avsattes för 4000 – 7000 år sedan, introduceras i en oxisk miljö. Sedimenten avsattes i botten av Litorinahavet främst längs östkusten samt Mälardalen i anaeroba förhållanden där sulfider kunde bildas. LÄS MER

 2. 2. Multi-version Storage: Code Design and Repair in Distributed Storage Systems

  Master-uppsats, KTH/Teknisk informationsvetenskap

  Författare :Gong Yuanjia; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the rapid growth of data volume, data storage has attracted more and more researchinterests in recent years. Distributed storage systems play important roles ofmeeting the demand for data storage in large amounts. That is, data are stored bymultiple storage nodes which are connected together with various network topologies. LÄS MER

 3. 3. Analysis of short chain fatty acids in faecal samples : development and validation of a new method

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Nils Ewald; [2016]
  Nyckelord :short chain fatty acids; SCFA; faeces; dietary fibre; quantification; gas chromatography; flame ionization detector; GC-FID;

  Sammanfattning : Short chain fatty acids (SCFA) are produced by the gut microflora following the intake of complex carbohydrates and have been suggested as a contributor for some of the health benefits associated with dietary fibre (DF) intake. For further research of the mechanisms and effects of SCFA, reliable and accurate methods for analysis of SCFA in different biological samples are needed. LÄS MER

 4. 4. Optimering av lagerstyrning för pressverktygstillverkning : Reduktion av bundet kapital genom simulerande optimering vid Sandvik Coromant, Gimo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Marcus Bergman; Erik Ekersund; [2015]
  Nyckelord :lagerstyrning; optimering; simulering; simulerande optimering; bundet kapital; standardisering;

  Sammanfattning : AB Sandvik Coromant är en världsledande tillverkare av skär och verktyg för skärande bearbetning. Gimoverken är Sandvik Coromants största skärtillverkande enhet. GHMP är en avdelning som förser skärtillverkningen på Gimoverken, och även andra produktionsenheter runt om i världen, med pressverktyg. LÄS MER

 5. 5. Enklare, billigare och bättre? : en studie om projektförbättringar i planeringsfasen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för informatik och projektledning; Karlstads universitet/Avdelningen för informatik och projektledning

  Författare :John Samsioe; Elina Wäppling; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka planeringsfasen och vad som händer däri för att se vad som kan förbättras. Detta görs genom att intervjua fyra projektledare vid olika företag som ägnar sig åt IT-projekt och intervjuerna ställs sedan emot existerande teori i området genom en kvalitativ analys. LÄS MER