Sökning: "projekt charlie material"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden projekt charlie material.

 1. 1. Projekt Gösta : design genom fördjupning i produktionstekniken böjning av massivt trä

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska högskolan

  Författare :Charlie Styrbjörn Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Böjträ; Michael Thonet; Trä; Möbeldesign; Design; Konstruktivism; Naum Gabo; Charlie Styrbjörn Nilsson; Carl Malmsten - Furnitre Studies; Stol; Pall;

  Sammanfattning : Jag fascineras av produktion och hur vi bemästrar tekniker för att skapa vår omgivning. Vi implementerar vetenskap på material och kallar det ingenjörskonst. I mitt examensarbete utgår jag från materialet trä, som är levande och varmt, och genom traditionell böjträteknik formar jag det. LÄS MER

 2. 2. Projekt Charlie : -ett drogförebyggande material som kan vända upp och ned på vårt sätt att leva...

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogik

  Författare :Cecilia Grändås; [2005]
  Nyckelord :Education; Pedagogik; Projekt Charlie; ANT-undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur ett antal lärare använder det drogförebyggande materialet Projekt Charlie i sin undervisning, samt att få en bild över dessa lärares och en skolledares erfarenheter kring materialet och vad de anser om Projekt Charlie. Arbetet är grundat på en empirisk undersökning i form av intervjuer av fyra lärare samt en skolledare, alla verksamma på samma skola. LÄS MER

 3. 3. Projekt Charlie : en studie av en pedagogisk metod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Morén; [2001]
  Nyckelord :Education; Emotionell intelligens; trygghet; identitet; självförtroende; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att ta reda på vilka motiv som finns för att arbeta med emotionell utveckling i skolan, få kunskap om ett projekt som konkret arbetar med detta och belysa om projektet är effektivt samt ta reda på vad lärare och elever har för attityder till projektet. Projektet som beskrivs och undersöks kallas Charlie. LÄS MER