Sökning: "projekt granskning"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden projekt granskning.

 1. 1. A CRITICAL REVIEW OF SUSTAINABILITY PROJECTS WITHIN LAST MILE DELIVERY FROM AN ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Felicia Söderström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-commerce is a continuously growing business that has expanded over the recent years and more people are buying online instead of offline. With online shopping, the demand for home deliveries is increasing along with it. Last mile deliveries, which is the last part of the supply chain from business to customer, operate mainly in urban areas. LÄS MER

 2. 2. Hur legitimeras kostnadsavvikelser i kommunala investeringsprojekt? : En fallstudie om Skellefteå kommuns projekt "ABK"

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tobias Malmberg; Jonatan Lind; [2020]
  Nyckelord :Legitimering; Kommunala projekt; Kostnadsavvikelser;

  Sammanfattning : Kostnadsavvikelser inom byggnadsprojekt är något som sker i bred omfattning inom offentliga organisationer. Det finns positiva och negativa konsekvenser av kostnadsavvikelser.  En kostnadsavvikelse sker när den aktuella budgeten passerar sitt kostnadstak vilket kan ställa till med problem. LÄS MER

 3. 3. Standardisering av granskningssessioner för projektering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Albin Streith; Erik Andersson; [2020]
  Nyckelord :checking processes; construction design; standard; BEAst; Granskning; Slutkontroll; Egenkontroll; Projektering; Bygghandlingar; BEAst; Kvalitetssäkring; Digitalisering; standard;

  Sammanfattning : Routines for the checking process of construction documents differ and a common standard is not used broadly in the construction business. Problems in the checking process can be solved differently between projects. Today the organization BEAst has developed a standard for the checking process. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse av fastighetsbolags implementering av Agenda 2030 - med fokus på mål 11

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Jennifer Nikola; [2020]
  Nyckelord :Agenda 2030; globala målen; social hållbarhet; hållbara städer och samhällen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : År 2015 antog FN:s länder en agenda för hållbar utveckling som idag kallas för Agenda 2030. Agendan omfattar 17 globala mål samt 169 delmål som skapades för att världen över kunna uppnå en ekonomisk, social samt ekologisk hållbarhet. Dessa mål bygger på millenniemålen där syftet är att slutföra det som inte uppnåddes. LÄS MER

 5. 5. Emission av mikroplast vid hushållstvätt : En kritiskt granskning av nuvarande forskning inom mikroplastemission vid tvätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jennifer Vu; Julia Ekberg; [2020]
  Nyckelord :Microplastics; Polyester; Washing machines; Household washing; Emission; Shedding; Domestic Washing; Filter Bag; Synthetic fiber; Marine Environment; Microfiber; Wastewater treatment; Treatment plant; Laundering.; Mikroplast; Polyester; Tvättmaskin; Hushållstvätt; Emission; Utsläpp; Syntetiska fibrer; Syntetiska kläder; Mikrofiber; Reningsverk Marina miljöer.;

  Sammanfattning : Den här studien är under projektet MinShed som drivs av RISE. MinShed är ett 3årigt projekt som undersöker mikroplastemission från syntetiska textilier vid tvätt. Den här studien har som syfte att genomföra en Critical Review på tidigare studier inom ämnet: Olika syntetiska material som släpper mikroplaster via hushållstvätt. LÄS MER