Sökning: "projekt ledare"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden projekt ledare.

 1. 1. Ett mord, tack! En uppsats om hur de straffrättsliga verktygen i 23 kap. 4 § BrB om gärningsmannaskap och medverkansansvar kan appliceras för straffrättsligt ansvar för beställare av mord i gängmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Palmquist Wilke; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Gärningsmannaskap; Medverkan; Organiserad Brottslighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish criminal law system is structured so that those who meet the necessary conditions in a criminal provision are liable as perpetrators. But for a satisfactory system, it is required that other people involved also can be attributed criminal liability, which is solved through the responsibility for complicity. LÄS MER

 2. 2. DATAFLÖDEN OCH DIGITALA VERKTYG I PRODUKTIONSSKEDET : En granskning av interna dataflöden och digitala verktyg för Skanska Stora Projekt

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eriksson Ida; Joachim Skoog; [2022]
  Nyckelord :Digitization; Quality documentation; Streamlining; Data flow; Production stage; Digitalisering; Kvalitetsdokumentation; Effektivisering; Dataflöde; Produktionsskedet;

  Sammanfattning : Digitaliseringen i bygg- och anläggningsbranschen går snabbt framåt. Under coronapandeminuppger ”Svensk Byggtjänst” att utvecklingen har accelererat och att användningen avbranschspecifika digitala verktyg har ökat med över 60%. LÄS MER

 3. 3. Towards a Cooper pair splitter in InAs nanowires with crystal-phase defined quantum dots

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Louise Olausson; [2022]
  Nyckelord :Cooper pair splitter; quantum dot; nanowire; superconductivity; InAs; crystal-phase; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Cooper pair splitting (CPS) is a process in which the two spin-entangled electrons of a Cooper pair in a superconductor are split into two spatially separated electrons. If the separated electrons are still entangled, CPS can be studied to increase the knowledge of non-locality in quantum systems. LÄS MER

 4. 4. Intraprenöriellt anpassat ledarskap : En kvalitativ studie kring intraprenörers förväntningar på ett distansbaserat ledarskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linn Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Distansarbete har blivit en allt vanligare arbetsform, framför allt på grund av derestriktioner som utfördes på grund av coronapandemin. Det distansarbete som dennapandemi medförde gjorde dock att många företag och organisationer blev tvungna attändra de befintliga arbetssätten och arbetsstrukturerna till att överföras till distans. LÄS MER

 5. 5. An Exploration of Real Estate Dreamers : Designing for non-conventional users of online marketplaces

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ella Johnston; [2022]
  Nyckelord :User design; User Experience; Online Marketplace; Non-conventional user; Real estate; Use; Användardesign; Användarupplevelse; Onlinemarknad; Icke-konventionella användare; Fastighetsportal; Användning;

  Sammanfattning : Online marketplaces exist in many different industries and are a part of daily life for a vast number of people, taking up their time and energy, and affecting their mood. The real estate market has an abundance of marketplaces and each of these have a significant number of users. LÄS MER