Sökning: "projekt resursallokering"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden projekt resursallokering.

 1. 1. Achieving a strategically aligned project portfolio : A case study on the Project Portfolio Management activities of selecting projects and allocating resources in a matrix organisation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Fredrik Lundell; Victor Roxlin; [2021]
  Nyckelord :Project portfolio management; PPM; portfolio alignment to strategy; selecting projects; allocating resources; matrix organisation; qualitative case study.;

  Sammanfattning : Project portfolio management (PPM) is considered a central part for achieving intended strategies for organisations. However, only a percentage of strategies are actually realised, and whilst much previous research has focused on the formulation of strategies, less has been directed towards the realisation. LÄS MER

 2. 2. A Matrix Organization in Change : The Challenges of Resource Allocation in a Growing Multi-Project Environment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap; Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Martin Andreasson; Taulant Berisha; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is not uncommon for organizations going through a change connected to growth to be faced by new challenges. To grow, they need to explore new markets and engage in development of new products which they have little or no previous experience in developing. LÄS MER

 3. 3. Faktorer inom den sociala dimensionen och dess inverkan på strategisk linjering i IT-projekt : En fallstudie inom svensk industri

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :David Berkowicz; Robin Bröderman; [2020]
  Nyckelord :Business IT alignment in projects; Business IT alignment; Misalignment; System development; Social dimension; IT-strategy; Strategisk linjering i projekt; Strategisk linjering; Strategisk fel-linjering; Systemutveckling; Sociala dimensionen; IT-strategi;

  Sammanfattning : This study aims to investigate and identify factors within the social dimension of strategic alignment that can create mis-alignment within the organization and its IT projects. Identified factors are seen as risks and obstacles that organizations should work with to prevent strategic misalignment in future projects. LÄS MER

 4. 4. Projektkontor för interna utvecklingsprojekt : En komparativ fallstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sophie Hoas; [2019]
  Nyckelord :PMO; project management; internal development projects; internal stakeholders; structure; PMO; projektledning; interna utvecklingsprojekt; interna intressenter; struktur.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur olika intressentgrupper upplever projektkontoret i sin organisation. Använd metod är semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fysiska möten. Totalt nio intervjuer genomfördes på två projektkontor med interna intressenter. Till intervjudata användes sedan tematisk analys som metod. LÄS MER

 5. 5. Multi-Tenancy Security in Cloud Computing : Edge Computing and Distributed Cloud

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ali Shokrollahi Yancheshmeh; [2019]
  Nyckelord :Cloud computing; OpenStack; Multi-Tenancy; Security; Multi-Tenancy Isolation.; Cloud computing; OpenStack; Multi-Tenancy; Security; Multi-Tenancy Isolation.;

  Sammanfattning : With the advent of technology cloud computing has become the next generation of network computing where cloud computing can deliver both software and hardware as on-demand services over the Internet. Cloud computing has enabled small organizations to build web and mobile apps for millions of users by utilizing the concept of “pay-as-you-go” for applications, computing, network and storage resources as on-demand services. LÄS MER