Sökning: "projekt som fenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden projekt som fenomen.

 1. 1. Byggherrens nytta av god bygglogistik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Jakob Dybjer; [2020]
  Nyckelord :Byggherre; Bygglogistik; Drivkrafter; Försörjningskedja; Logistik; Nyttor; Offentliga aktörer; Upphandlingsstrategi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this master thesis is to investigate the developer’s needs and benefits of managing building logistics at an early stage and understand how the management of construction logistics can influence the choice of procurement strategy. Problem: Today, there is a gray area in the construction industry between the logistics solutions and the needs that the developer must fulfill. LÄS MER

 2. 2. Interactions of the Human Recombinant Proteins JUNO and IZUMO1

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Emma Lundell; [2020]
  Nyckelord :male infertility; surphace plasmon resonance; protein interactions; gold nanoparticles; protein immobilization; manlig infertilitet; ytplasmonresonans; proteininteraktioner; guldnanopartiklar; proteinimmobilisering;

  Sammanfattning : Det uppskattas att 15% av alla par världen över lider avinfertilitet. Ungefär hälften beror på manlig infertilitet och 40% av dessa fall kan ännu inte förklaras. Därmed är nuvarande metoder för att diagnostisera manlig infertilitet otillräckliga och ytterligare tekniker behövs. LÄS MER

 3. 3. The spatial distribution of dark matter in the Universe

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Tamina Lund; [2020]
  Nyckelord :dark matter halos; NFW profile; curve fitting; Bayesian inference; least Squares; data uncertainties; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : It was previously found that the density profile of dark matter halos is well-fit by a universal, smooth function over a vast range of masses and redshifts, named the Navarro-Frenk-White (NFW) profile after its discoverers. Despite its impressive goodness of fit, the NFW model remains an approximation of the density profile of realistic halos. LÄS MER

 4. 4. Teknikkonsulters möjlighet att skapa kundvärde med hjälp av automatisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ali Dariab Hossein; [2020]
  Nyckelord :Development idea; automated processes; construction design; customer value.; Utvecklingsidé; automatiserade processer; byggprojektering; kundvärde.;

  Sammanfattning : Studien har genomförts i samarbete med WSP, där WSP har som utvecklingsidé att automatisera vissa processer i projekteringsfasen för att skapa mer kundvärde. Syftet med examensarbetet är att förstå mekanismerna bakom automatisering med stöd från litteraturen och genomföra en inledande marknadsundersökning för att kartlägga vilka utmaningar och önskemål som några utvalda kunder till WSP har gällande automatisering. LÄS MER

 5. 5. En studie om internetanvändares inställning till crowdfundad journalistik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emil Sundström; Roy Sundvall; [2020]
  Nyckelord :Crowdfunding; Journalistik; Trovärdighet; Finansieringsmodeller; Nyhetsjournalistik; Swishjournalistik;

  Sammanfattning : En journalists arbete är tydligt. Det ska vara objektivt och beskriva fenomen som de är. Det ska beskrivas så sakligt och sanningsenligt som möjligt utan värderingar. LÄS MER