Sökning: "projekt som fenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden projekt som fenomen.

 1. 1. Ramverk för att motverka algoritmisk snedvridning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Clara Engman; Linnea Skärdin; [2019]
  Nyckelord :algorithmic bias; artificial intelligence; framework; cognitive bias; automation; algoritmisk snedvridning; artificiell intelligens; ramverk; kognitiv snedvridning; automatisering;

  Sammanfattning : Användningen av artificiell intelligens (AI) har tredubblats på ett år och och anses av vissa vara det viktigaste paradigmskiftet i teknikhistorien. Den rådande AI-kapplöpningen riskerar att underminera frågor om etik och hållbarhet, vilket kan ge förödande konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Proaktiv ändringshantering i uppstart av byggprojekt : En fallstudie om hur projektledare kan förebygga kostnader för tillägg i mindre byggprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Matilda Kriebel; Emma Wolgsjö; [2019]
  Nyckelord :Project management; Construction projects; Scope; Cost overrun; Management process; Communication; Projektledning; Byggprojekt; Omfattning; Ökade kostnader; Hanteringsprocess; Kommunikation;

  Sammanfattning : A project can be defined as a temporary work that is within the scope of time and budget in terms of achieving a project goal. Due to the fact that construction projects are unique and usually very complex, project management therefore requires a working method that is adapted to the prerequisites of the project. LÄS MER

 3. 3. Microscopy techniques for studying polymer-polymer blends

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Sandra Mattsson; [2019]
  Nyckelord :CLEM; correlative light and electron microscopy; correlative microscopy; fluorescence microscopy; scanning electron microscopy; phase contrast microscopy; polymer blend; morphology; super yellow; PEO; poly ethylene oxide ; CLEM; korrelativ ljus- och elektronmikroskopi; korrelativ mikroskopi; fluorescensmikroskopi; svepelektronmikroskopi; faskontrastsmikroskopi; polymerblandning; morfologi; super yellow; PEO; poly etylenoxid ;

  Sammanfattning : Semiconductors are used in many electronic applications, for example diodes, solar cells and transistors. Typically, semiconductors are inorganic materials, such as silicon and gallium arsenide, but lately more research and development has been devoted to organic semiconductors, for example semiconducting polymers. LÄS MER

 4. 4. Controllerns förväntningar på sin rolls förändring : En fallstudie på en stadsbyggnadsförvaltning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :David Fernlund; Erland von Hofsten; [2019]
  Nyckelord :Förväntningar; controller; förändring; roller; kommun; förvaltning; stadsbyggnadsförvaltning; ekonomichef;

  Sammanfattning : Studien hanterar vilka förväntningar controllers själva har på förändringen av deras roll genom att utföra en kvalitativ fallstudie av detta på en kommunal organisation i Sverige. Det i syfte att skapaen förståelse för controllerns egna förväntningar på förändringen av dess roll inom en kommunal förvaltning i Sverige, genom att analysera de förväntningar som existerar från controllern själv och deras ekonomichef. LÄS MER

 5. 5. Knock model evaluation - Gas engine

  Master-uppsats, KTH/Förbränningsmotorteknik

  Författare :Nishchay Sharma; [2018]
  Nyckelord :Knocking; Spark-Ignited; Internal Combustion Engine; Spark-Knock; Empirical Correlation Models; BOOST; Combustion Phasing; Spark-advance; Combustion Duration; Knock Prediction Parameter.; Knack; Otto-förbränning; Förbränningsmotor; Empiriska korrelationsmodeller; BOOST; Förbränningsfasning; Tändvinkel; Förbränningsduration; Knackprediktering;

  Sammanfattning : Knack i en förbränningsmotor är en typ av onormal förbränning. Det är ett komplicerat fenomen som beror på flera fysiska faktorer och resulterar i högfrekventa tryckoscillationer inuti förbränningskammaren. Dessa oscillationer kan skada motorn och fenomenet hämmar motorns effektivitet. LÄS MER