Sökning: "projektarbete dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden projektarbete dokumentation.

 1. 1. Lyftanordning till BAE Jetstream J32

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sherko Hamza; [2017]
  Nyckelord :Flygteknik; konstruktion;

  Sammanfattning : Anledningen till att konstruera en lyftanordning är att använda den vid påmontering och avmontering av bagagepoden på flygplanstypen BAE Jetstream J32. I dagsläget sker inget underhåll på hydrauliksystemet som är under bagagepoden på Edströmska gymnasiet,men med hjälp av lyftanordningen ska detta vara möjligt framöver. LÄS MER

 2. 2. Reggio Emilia – "Är det en filosofi? Eller är det en pedagogik, eller vad är det för något?" : En undersökning om hur förskoleverksamheter arbetar Reggio Emilia inspirerat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anne Jansson; Marielle Lundström; [2016]
  Nyckelord :Projektarbete; pedagogisk dokumentation; miljö; reflektion; svårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att öka kunskap om Reggio Emilia inspirerat arbetssätt och varför det ses som ett föredöme. Vi ville undersöka vad som utmärker ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt. Hur verksamheter arbetar Reggio Emilia inspirerat samt om det finns några hinder eller svårigheter med detta arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. På spaning efter delaktighet och inflytande - En etnografisk studie i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Karlsson; [2012]
  Nyckelord :förskola; delaktighet; inflytande; etnografi; ”det;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med denna studie är att synliggöra hur pedagogerna på förskoleavdelningen Stjärnan arbetar med attutveckla barns delaktighet i och inflytande på sin vardag. Syftet preciseras i följande frågeställningar:-I vilka situationer är barnen delaktiga och hur görs de delaktiga?-I vilka situationer utövar barnen inflytande och hur får de inflytande?För att studera detta har jag genomfört en fältstudie inspirerad av en etnografisk ansats på en förskola, där jagobserverat och intervjuat ett arbetslag. LÄS MER

 4. 4. De allra yngsta flerspråkiga barnens meningsskapande i möte med pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ann Vikström; [2012]
  Nyckelord :toddlare; meningsskapande; pedagogisk dokumentation; tecken; igångsättare;

  Sammanfattning : Den här undersökningen har sin grund i den pedagogiska dokumentation som samlat in vid ett tidigare estetiskt projektarbete, i kursen Förskoledidaktik med inriktning mot etik och estetik, hösten 2011, vid Stockholms universitet. Arbetet utfördes på en småbarnsavdelning vid en förskola i en av Stockholms norra förorter. LÄS MER

 5. 5. Att hantera små affärssystemprojekt i en multiprojektomgivning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Johan Ersson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många företag upplever problem i multiprojektmiljöer som dagens projektmodeller oftast inte tar hänsyn till. Projektmodellerna är dessutom ofta anpassade för stora affärssystemprojekt vilka inte behöver vara tillämpbara för mindre projekt. LÄS MER