Sökning: "projektarbete företagsekonomi"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden projektarbete företagsekonomi.

 1. 1. Likvärdiga​ ​betyg?​ ​En​ ​studie​ ​om​ ​tolkningen​ ​av​ ​ett kunskapskrav​ ​i​ ​Företagsekonomi​ ​på​ ​gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Ström; [2017]
  Nyckelord :knowledge requirements; assessment; grading systems; Business​ ​economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att illustrera och skapa en viss förståelse för hur lärare tolkar ett kunskapskrav och hur det kan skilja sig åt lärare emellan. Jag kommer också göra en tolkning av anledningarna till att det kan skilja sig åt. LÄS MER

 2. 2. Projekt & Stress : pusselbitar som hör ihop?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Tom Höggren; Maria Törnfeldt; [2004]
  Nyckelord :Business studies; Krav; kontroll; socialt stöd; organisationstillhörighet; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det blir allt vanligare att företag i både privat och offentlig sektor bedriver verksamhet i projektform. Numera använder även vissa företag projektformen som det dominerande sättet att driva verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Management

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Mjärdner; Carl-Johan Widén; Martin Redenby; Trine Bö-Pedersen; [2004]
  Nyckelord :Management; arbetsprocess; grupprocess; utveckling och funding; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Följande rapport ingår som en del av managementprogrammet på magisternivå inom ämnet företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Rapporten innehåller reflektioner och kunskaper utifrån de praktiska erfarenheter vi fått under det projekt vi genomfört åt Sparbanken Finn kopplat till teori inom företagsekonomi. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetsutveckling inom privat äldreomsorg : att nå de gamla med förvåning och förtjusning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Irena Butaité; Monika Helgesson; [2000]
  Nyckelord :Business studies; Kvalitetsutveckling; Tjänstekvalitet; Privat äldreomsorg; Organisatoriskt lärande; Projektarbete; Processtänkande; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den negativa bild som media målat upp av den privata äldreomsorgen, har lett till en ökad fokusering på kvalitetsutveckling i dessa verksamheter. Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur kvalitetsarbetet utformas och genomförs på operationell nivå inom en privat vårdorganisation. LÄS MER