Sökning: "projektarbete i dans"

Hittade 1 uppsats innehållade orden projektarbete i dans.

  1. 1. Carl Jonas Love Almqvist SONGES Projektarbete på 2000-talet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Anna Larsson Frid; [2005]
    Nyckelord :gestaltningsprocess; genre; projektarbete; röst;

    Sammanfattning : Anna Larsson Frid (2006) Carl Jonas Love Almqvist SONGES Projektarbete på 2000-talet (Carl Jonas Love Almqvist SONGES a school project in the 21th century). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola i samarbete med Musikerlinjens pedagogiska kompletteringskurs, Musikhögskolan i Malmö. LÄS MER