Sökning: "projektbaserad organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden projektbaserad organisation.

 1. 1. Integration av underentreprenörer vid outsourcing : En fallstudie på projektet Skanska Slussen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :André Aronsson; Niklas Jiman; [2018]
  Nyckelord :Logistics; supply chain management; information processing; integration; contract; construction industry; Skanska; Logistik; supply chain management; informationsbearbetning; integration; kontrakt; byggbranschen; Skanska;

  Sammanfattning : Problem: Byggbranschen är en av de större industrisektorerna som lyckas skapa minst integration. Branschens projektbaserade karaktär och höga fragmentering utgör en betydande utmaning för att involvera berörda parter. LÄS MER

 2. 2. Learning Mechanisms from Digital Innovation Projects : A Case Study of the Swedish Construction Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Håkon Haugsten Hansen; Niklas Loason; [2018]
  Nyckelord :Inter-project learning; Digitalisation; Innovation; Knowledge management strategy; Learning mechanisms; Construction industry; Project-based organisation; Intern projektinlärning; digitalisering; innovation; kunskapsstrategi; inlärningsmekanismer; byggindustri; projektbaserad organisation;

  Sammanfattning : Today, organisations in multiple industries are faced with challenges connected to digitalisation. The construction industry is one of the sectors in Sweden that are struggling most to digitalise, despite their efforts. LÄS MER

 3. 3. Hanteringen av byggföretagens projekportfölj : En studie på svenska byggföretag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Lindgren; Joel Johansson; [2018]
  Nyckelord :Construction project management; project portfolio management; project portfolio management construction; management control systems.;

  Sammanfattning : Bakgrund Byggföretagen står för en väsentlig del av det svenska näringslivet och har de senaste åren upplevt en hög omsättningstillväxt. Dessa företag arbetar i en projektbaserad miljö vilket skapar ett behov av en styrning för att hantera alla projekt ur ett helhetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsöverföring : Hur managementkonsulter överför kunskap inom ett konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diana Mosa; Amanda Hansson; [2017]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; Konsultföretag; Managementkonsult; Metod och Verktyg; Case; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Kunskapsöverföring är en svårighet för projektbaserade organisationer på grund av arbetets karaktär som försvårar möjligheten till att behålla kunskap. En typ av projektbaserad organisation är konsultföretag och dessa betraktar kunskap som deras största tillgång. LÄS MER

 5. 5. Uppfinn inte hjulet igen! : En fallstudie om kunskapsöverföring mellan återkommande evenemangsprojekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Thea Wahlström; Hanna Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Event; project based organization; knowledge; organizational management; Evenemang; projektbaserad organisation; kunskap; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Ofta genomförs projekt i tillfälliga organisationer och är ett tidsbegränsat åtagande. Lärande i organisationer som till största del består av projekt, s.k. projektbaserade organisationer, har andra typer av utmaningar när det gäller kunskapsöverföring än vanliga linjeorganisationer där kunskap kan skapas och stanna i avdelningar. LÄS MER