Sökning: "projektbaserade organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden projektbaserade organisation.

 1. 1. Lärande mellan projekt och förvaltning : En studie på ett svenskt fastighetsbolag

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Christina Sundien; [2020]
  Nyckelord :Learning; project; operation; maintenance; Facility Management; Knowledge Management; Lärande; projekt; förvaltning; Knowledge Management;

  Sammanfattning : Kunskap är en av de viktigaste tillgångarna inom en organisation. Hur man tar tillvara på kunskapen i syfte för att öka ett lärande är av stor betydelse. Inom byggindustrin idag finns en begränsad grad utav lärande från redan driftsatta byggnader. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsöverföring som verktygför implementering avhållbarhetsarbete : En fallstudie inom järnvägsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Anna Stolpe; Jennifer Atterström; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; railway; levels of knowledge; knowledge management; project based organizations.; Hållbarhet; järnväg; kunskapsnivåer; kunskapsöverföring; projektbaserad organisation.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som används frekvent i diverse sammanhang och blir allt merpopulärt . I FN:s världsomfattande Agenda 2030 beskrivs 17 globala hållbarhetsmål som ettförsök till att konkretisera vad som bör arbetas med för att skapa hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsöverföring som verktyg för implementering av hållbarhetsarbete : En fallstudie inom järnvägsprojekt

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jennifer Atterström; Anna Stolpe; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; railway; levels of knowledge; knowledge management; project based organizations.; Hållbarhet; järnväg; kunskapsnivåer; kunskapsöverföring; projektbaserad organisation.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som används frekvent i diverse sammanhang och blir allt mer populärt. I FN:s världsomfattande Agenda 2030 beskrivs 17 globala hållbarhetsmål som ett försök till att konkretisera vad som bör arbetas med för att skapa hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Integration av underentreprenörer vid outsourcing : En fallstudie på projektet Skanska Slussen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :André Aronsson; Niklas Jiman; [2018]
  Nyckelord :Logistics; supply chain management; information processing; integration; contract; construction industry; Skanska; Logistik; supply chain management; informationsbearbetning; integration; kontrakt; byggbranschen; Skanska;

  Sammanfattning : Problem: Byggbranschen är en av de större industrisektorerna som lyckas skapa minst integration. Branschens projektbaserade karaktär och höga fragmentering utgör en betydande utmaning för att involvera berörda parter. LÄS MER

 5. 5. Riskhantering i projektbaserade organisationer : En jämförelse av svenska teknikkonsultföretag

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Dahl; [2018]
  Nyckelord :risk management; enterprise risk management; projects; technology consulting; risk definition; riskhantering; enterprise risk management; projekt; teknikkonsultföretag; definition av risk;

  Sammanfattning : Riskhantering i projektbaserade organisationer - En jämförelse av svenska teknikkonsultföretag På 2000-talet har behovet av, och intresset för, riskhantering ökat. Riskerna ökar i projekt och inhyrda konsulter blir vanligare i teknikbranschen. LÄS MER