Sökning: "projektbaserade organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden projektbaserade organisation.

 1. 1. Kunskapsöverföring som verktygför implementering avhållbarhetsarbete : En fallstudie inom järnvägsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Anna Stolpe; Jennifer Atterström; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; railway; levels of knowledge; knowledge management; project based organizations.; Hållbarhet; järnväg; kunskapsnivåer; kunskapsöverföring; projektbaserad organisation.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som används frekvent i diverse sammanhang och blir allt merpopulärt . I FN:s världsomfattande Agenda 2030 beskrivs 17 globala hållbarhetsmål som ettförsök till att konkretisera vad som bör arbetas med för att skapa hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Integration av underentreprenörer vid outsourcing : En fallstudie på projektet Skanska Slussen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :André Aronsson; Niklas Jiman; [2018]
  Nyckelord :Logistics; supply chain management; information processing; integration; contract; construction industry; Skanska; Logistik; supply chain management; informationsbearbetning; integration; kontrakt; byggbranschen; Skanska;

  Sammanfattning : Problem: Byggbranschen är en av de större industrisektorerna som lyckas skapa minst integration. Branschens projektbaserade karaktär och höga fragmentering utgör en betydande utmaning för att involvera berörda parter. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering i projektbaserade organisationer : En jämförelse av svenska teknikkonsultföretag

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Dahl; [2018]
  Nyckelord :risk management; enterprise risk management; projects; technology consulting; risk definition; riskhantering; enterprise risk management; projekt; teknikkonsultföretag; definition av risk;

  Sammanfattning : Riskhantering i projektbaserade organisationer - En jämförelse av svenska teknikkonsultföretag På 2000-talet har behovet av, och intresset för, riskhantering ökat. Riskerna ökar i projekt och inhyrda konsulter blir vanligare i teknikbranschen. LÄS MER

 4. 4. Learning Mechanisms from Digital Innovation Projects : A Case Study of the Swedish Construction Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Håkon Haugsten Hansen; Niklas Loason; [2018]
  Nyckelord :Inter-project learning; Digitalisation; Innovation; Knowledge management strategy; Learning mechanisms; Construction industry; Project-based organisation; Intern projektinlärning; digitalisering; innovation; kunskapsstrategi; inlärningsmekanismer; byggindustri; projektbaserad organisation;

  Sammanfattning : Today, organisations in multiple industries are faced with challenges connected to digitalisation. The construction industry is one of the sectors in Sweden that are struggling most to digitalise, despite their efforts. LÄS MER

 5. 5. Lärandeorienterad utvärdering av managementkonsulter : En studie om utvärderingens bidrag till organisatoriskt lärande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Filippa Berntsson; Fredrik Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Management Consultant; Consulting; Evaluation; Organisational Learning; Knowledge Transfer; Absorptive Capacity; Managementkonsult; konsultanvändning; utvärdering; organisatoriskt lärande; kunskapsspridning; absorptionsförmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Managementkonsultbranschen har de senaste 40 åren växt kraftigt och managementkonsultens roll i organisationer tar allt större plats. Det har genererat mycket forskning kring inköp av managementkonsulter, men forskning kring utvärderingens plats i organisationers konsultanvändning är fortfarande bristande. LÄS MER