Sökning: "projektbaserade organistationer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden projektbaserade organistationer.

  1. 1. Tiden är avgörande : Kunskapsöverföring i projektbaserade organisationer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Linda Bengtsson; Lovisa Johansson; Therese Murén; [2014]
    Nyckelord :organisatorisk kunskap; Knowledge transfer; knowledge management; knowledge sharing; project-based organizations; knowledge; organizational knowledge; Kunskapsöverföring; kunskapshantering; kunskapsdelning; projektbaserade organistationer; kunskap;

    Sammanfattning : Idag är det allt fler som arbetar i olika former av tillfälliga organisationer (Lindner & Wald2010; Lundin & Steinthórsson 2003; Schindler & Eppler 2003) och den kunskap samterfarenhet som skapas är en värdefull tillgång. Under 2000-talet har arbetsformen etableratsstarkt och forskningen kring projekt och tillfälliga organisationer har exploderat (Lundin &Söderholm 2013). LÄS MER