Sökning: "projekteringsfel"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet projekteringsfel.

 1. 1. Vad brister i bygghandlingar mellan arkitekt och leverantör? : En studie som undersöker brister och orsaker i bygghandlingar, samt föreslår förbättringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Joachim Eriksson; Mattias Heikkilä; [2019]
  Nyckelord :bygghandlingar; projekteringsfel; brister; ritningar;

  Sammanfattning : In the company IN3PRENÖR and also generally in the construction industry, a lot of time is spent sorting out deficiencies and problems in construction documents between architects and suppliers during the design phase. The problem today is that the architects draw construction documents that do not correspond to the products that are on the market. LÄS MER

 2. 2. BIM-Projektering som metod för att minska antalet ÄTA-arbeten inom anläggningsproduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Pontus Johansson; Pontus Olander; [2016]
  Nyckelord :BIM; design; changes; design errors; BIM; projektering; ÄTA-arbeten; projekteringsfel;

  Sammanfattning : Purpose: BIM has the potential to reduce the number of design errors in construction projects. Possibilities to change parts at a later stage, as well as better opportunities to which the designer himself can detect if anything wrong has been done. LÄS MER

 3. 3. Kalkylerade kostnader ställda mot verkligt utfall för infraprojekt : Analys och uppföljning av infraprojekt

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Daniel Jansson; Marcus Gelotte; [2015]
  Nyckelord :Calculation; actual outcome; infraproject; costing post; cost deviation and percentage increase.; kalkylering; verkligt utfall; infraprojekt; kalkylpost; kostnadsavvikelser och procentuellt påslag.;

  Sammanfattning : Infrastrukturella projekt har ofta kalkylavvikelser, vilket har varit huvudanledningen till inriktningen för detta examensarbete. Rapporten beskriver mot en teoretisk referensram, kostnadskalkylering vid olika skeden i byggprocessen. LÄS MER

 4. 4. Vem ansvarar för projekteringsfel? : aktörernas olika perspektiv i byggprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kajsa Tremm; [2015]
  Nyckelord :projekteringsfel; byggprocessen; kvalitet; projektering; bygghandlingar; entreprenör; projektör; design error; construction process; quality; construction documents; contractor; corporate promoter;

  Sammanfattning : Övergången mellan projektering och produktion har identifierats som en synnerligen komplicerad övergång inom byggprocessen, där många aktörer lämnar projektet och nya tar över. Av den anledningen är det av betydelse att de handlingar som projektören lämnar vidare till entreprenören är av god kvalitet för att undvika missförstånd ute på byggarbetsplatsen. LÄS MER