Sökning: "projekthantering"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet projekthantering.

 1. 1. Finansiell projekthantering inom dataspel- och mjukvarubranschen - En studie om praktisk projekthanteringen och tillämpningen av finansiella prestationsmått

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Johansson; Joel Hörnelius; [2020-07-01]
  Nyckelord :Finansiella prestationsmått; nettonuvärde; projekthantering; projektprocess; prenumerationsbaserad intäktsmodell; KPI; SaaS-bolag.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mjukvarubranschen och spelindustrin är nära besläktade med varandra och grundar sig i stort på samma teknik varvid de möter likartade utmaningar. Båda branscherna har sett en transformation till att i högre grad bestå av större aktörer med snabb teknologisk utveckling och allt mer komplexa investeringsportföljer. LÄS MER

 2. 2. Karaktärmekanikers påverkan av designen för spelvärldar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Lukas Ax; Alexander Tallnäs; [2020]
  Nyckelord :Phenomenology; queer; objekt; existence; game and level design; Fenomenologi; objekt; existens; spel och level design.;

  Sammanfattning : Följande text är en undersökning som tar upp relationerna mellan fenomenologi, queer, orientering, objekt, existens, spel- och leveldesign. Texten dyker ner i skapandet av karaktärer för spel med en inriktning inom filosofi och hur det kan användas för att designa spel. LÄS MER

 3. 3. Digital projekthantering och införandet av BIM i projekteringen

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Björn Oja; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Övergång till en projektbaserad organisation : En förändringsresa hos IT-företaget Qsys Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Micaela Lundmark; Madelene Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Projektbaserad organisation; Projekt; Förändringsledning; Projektledning;

  Sammanfattning : Syfte–Studien ämnar undersöka hur arbete i projektform kan implementeras i en mindre organisation inom IT- och mjukvarubranschen. För att besvara studiens syfte utformades två frågeställningar: Hur kan en organisation effektiviseras genom arbete i projekt? Vilka metoder finns det för att effektivisera projektarbete i en organisation?  Metod–En förstudie genomfördes för att ge författarna en bild av studiens problemområde, samt för att forma studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Agile Adoption in Public Agencies : A case study of the Swedish Tax agency

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Demi Nguyen; Emelie Hu; [2019]
  Nyckelord :Project management; Agile; Waterfall; Agile adoption; Scrum; SAFe; public agency; government agency; public sectors.; Projekthantering; Agil; Vattenfall; implementation av Agil; Scrum; SAFe; Myndighet; Offentliga sektorn.;

  Sammanfattning : Citizens’ expectations of products and services produced by the public agencies are rising incredibly due to the fact that savvy startups and other global technology businesses have been succeeded in providing a high standard of digital services in the past decades. This, in turn, puts pressure on the public agencies in how they need to work in order to meet the citizens’ expectations and needs. LÄS MER