Sökning: "projektledning i små projekt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden projektledning i små projekt.

 1. 1. Uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt : En kvalitativ studie om möjliggörande av uppföljning.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Andreas Adolfsson; [2016]
  Nyckelord :IT-projekt; Affärsnytta; Benefits Management; SMF; Projektmål; Uppföljning;

  Sammanfattning : IT-projekt har ofta ett bakomliggande syfte att bidra med ökad affärsnytta, ökad flexibilitet, effektivare arbetssätt, eller ökad kundnöjdhet. Uppföljning av affärsnytta förpassas ofta till förmån för klassiskt definierade framgångsparametrar inom projektledning, tid, budget och resultat. LÄS MER

 2. 2. Agila metoder i stora företag : Hinder och möjligheter under initiativfasenvid implementation av agila metoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Robert Vaarala; Johan Svernell; [2014]
  Nyckelord :Agile; Agile methods; Agilt; Agila metoder; Stora företag; Projektledning;

  Sammanfattning : Som svar på ökade krav på IT-relaterade produkter har de så kallade agilautvecklingsmetoderna uppfunnits. Förespråkare för agila metoder hävdar att bättreresultat kan uppnås genom minskning av tydliga, strikta kravspecifikationer,dokumentation och planering inom projekt till förmån för ett större fokus på småsjälvorganiserande arbetsgrupper och ett iterativt utvecklingssätt. LÄS MER

 3. 3. Assessing the Total cost of ownership of ERP systems : Case study analysis on the factors behind customer costs in recent minor implementations

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska informationssystem; Linköpings universitet/Ekonomiska informationssystem

  Författare :Göran Rydgård; Nils Palmberg; [2010]
  Nyckelord :ERP; TCO; Total Cost of Ownership; Acando;

  Sammanfattning : This master’s thesis presents a model for calculating the total cost of ownership (TCO) of relatively small ERP implementations, including two years of running the system. The main factors affecting the cost items in the model are also analyzed, based in part on four case projects that the consultancy company Acando has carried out recently and in part on literature. LÄS MER

 4. 4. Projektledning i teori och verklighet : en komparativ studie av två projekt inom lokaltrafiken

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Jonas Bolin; Erik Nilsson; Henning Wibrån; [2007]
  Nyckelord :Projektledning; lokaltrafik;

  Sammanfattning : Att arbeta i projektform är något som blir allt vanligare i dagens samhälle. Ett projekt består av många mindre processer som tillsammans måste fungera i synergi för att projektet som helhet ska fortlöpa som planerat. LÄS MER

 5. 5. Fisk, fågel eller mittemellan? : En studie av tre multiprojektmiljöer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Charlotta Hagert; Madeleine Jonsson; [2002]
  Nyckelord :Business and economics; Multiprojektmiljö; projekt; adhocrati; matrisorganisation; och styrning; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av alla projekt inom svensk industri genomförs i en så kallad multiprojektmiljö, d.v.s. i en miljö där flera projekt pågår samtidigt. LÄS MER