Sökning: "projektledning rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden projektledning rapport.

 1. 1. Öka projektmognaden i ett konsultföretag inom samhällsbyggnad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Andreas Stjernberg; [2018]
  Nyckelord :Decomposition of work; Project; Project management; Project maturity; Project model; WBS; Work Breakdown Structure; Aktivitetsnedbrytning; Projekt; Projektledning; Projektmognad; Projektmodell; Uppdragsmodell; WBS;

  Sammanfattning : Omsättningen från projektverksamhet i Sverige uppgår till ca 1000 miljarder kronor per år. Enligt Svenskt projektindex är den genomsnittliga projektmognaden i Sverige 2,56 på en femgradig skala. Om Sveriges genomsnittliga projektmognad i genomsnitt ökade till 3,5 skulle det motsvara besparingar på mer än 100 miljarder kronor per år. LÄS MER

 2. 2. Consideration of downstream functions in New Product Development

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Carl Philip Fredborg; Alexander Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, customers demand for new products has increased in line with a rapid technological change. This has put pressure on industrial companies regarding New Product Development (NPD) in order to continuously develop and produce products at or above the customers’ expectations. LÄS MER

 3. 3. Effektiv kommunikation inom projekt : och hur olika faktorer påverkar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Green; Julia Norén; [2016]
  Nyckelord :Kommunikation; effektivisering; standardisering; projektledning;

  Sammanfattning : I denna rapport, med titeln ”Effektiv kommunikation inom projekt – och hur olika faktorer påverkar”, granskas olika faktorer som påverkar kommunikation inom projektarbeten. Faktorerna hämtas utifrån teori, och bekräftas sedan genom en fallstudie på ett fallföretag. LÄS MER

 4. 4. Byggnadsprojektering och dess problem förvidare effektivisering. : En fallstudie för den interna projekteringen av Råbäckens förskola

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Bobby Karim; Simon Karim; [2016]
  Nyckelord :Projekteringsmetodik; Projektkommunikation; Optimering; Byggprojektering;

  Sammanfattning : The number of newly built houses has increased by a total of 44% between 2010-2015.As a result of the increased housing per year, the pressure increases to deliver theprojects in time and deliver according to the customer's wishes. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad projektstruktur : Sweco Industry

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cecilia Annerstedt; Louise Annerstedt; [2016]
  Nyckelord :Projektstruktur; Green field; Centrallager; Projektledning;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om hur en förbättring av projektstrukturen kan genomföras på Sweco Industry som är en del av Sweco AB. Sweco Industry är involverade i stora och många projekt och är i behov av en gemensam samt organiserad strukturmodell. LÄS MER