Sökning: "projektplan omvårdnad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden projektplan omvårdnad.

  1. 1. "Hon är inte en i mängden". Personcentrerad vård på en intensivvårdsavdelning

    Magister-uppsats,

    Författare :Lisa Kareld; Nina Sigrúnardóttir Wohner; [2014-07-02]
    Nyckelord :Personcentered care; Critical care; Nursing; Family; Relatives;

    Sammanfattning : Introduktion: IVA är en högteknologisk miljö med akut sjuka patienter. Patient- och familjecentrerad vård är välbeforskade områden. Personcentrerad vård är ett nyare begrepp inom omvårdnad som vi behöver förhålla oss till på IVA. Person är ett komplext begrepp. LÄS MER